Maag-aandoeningen bij de mens veroorzaakt door huisdieren

Er bestaat een verband tussen maagaandoeningen bij de mens en huisdieren. Dat zegt Dominic De Groote van de Gentse Universiteit in zijn doctoraal proefschrift. Bij varkens en mestkalveren bestaat er al jaren een probleem van maagzweren. Als oorzaak hiervan werd stress en voederomstandigheden opgegeven. Doch bij vermindering van de stress en aanpassing van het voeder bleven de aandoeningen frequent voorkomen. Tot nogtoe waren er vermoedens dat ter hoogte van de maag van varkens bacteriën voorkwamen die behoorden tot het genus Helicobacter. Doordat deze echter niet konden worden geïsoleerd, kon men deze met de klassiek gebruikte methoden niet identificeren. In 1995 startte Dominic De Groote, onder begeleiding van Prof. R. Ducatelle en professor Haesebrouck, zijn doctoraatsonderzoek naar het voorkomen van Helicobacter species ter hoogte van de maag bij huisdieren en het mogelijk pathogeen belang van deze kiemen bij zowel dier als mens.

Belga

BR>Door onderzoek op basis van DNA heeft hij kunnen aantonen dat er wel degelijk nieuwe Helicobacter-soorten aanwezig waren ter hoogte van de maag van varkens enerzijds en ter hoogte van de lebmaag van runderen anderzijds. Helicobacter pylori wordt wereldwijd erkend als de belangrijkste oorzaak van maagontstekingen, maagzweren en bepaalde vormen van maagkanker bij de mens. Opmerkelijk is dat 30 tot 50 procent van de westerse bevolking besmet is met deze kiem. Het al dan niet ontwikkelen van maagziekten hangt af van het type Helicobacter pylori waarmee men besmet wordt en van de omgevingsfactoren. Om het belang en de impact van deze infecties voor de volksgezondheid na te gaan zijn verdere studies noodzakelijk. Hoe deze bacteriën worden overgedragen van dier naar mens is nog niet duidelijk. Contact met speeksel of fecalieën van besmette dieren zou hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Intiem contact, door bijvoorbeeld zich te laten likken in het aangezicht door een hond, zou een mogelijk risico kunnen vormen.