VLD-raadslid Erwin Stuer trekt zich terug in Niel

De VLD-afdeling van Niel heeft haar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober voorgesteld. Alleszins verrassend was de mededeling dat huidig gemeenteraadslid Erwin Stuer niet meer op lijst voorkomt.

Paul Van Roy

BR>Lijsttrekker wordt de 48-jarige Walter Troch. De jongste twaalf jaar fungeert Walter Troch als fractieleider van de VLD. Van 1983 tot 1988 was hij schepen voor Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Sociale Zaken. De 26-jarige Tom de Vries bezet de tweede plaats. Tom De Vries, die sinds 1997 voorzitter is van de Nielse jeugdraad, wordt beschouwd als de opkomende kracht in de partij.

Een verrassing is wel dat huidig gemeenteraadslid Erwin Stuer niet op de lijst voorkomt. "Ik kan in de toekomst mijn beroepsbezigheden niet meer combineren met mijn politieke carrière", zegt het raadslid. "Zowel voor de partij als voor mezelf is het beter dat ik me terugtrek, al blijf ik in de mate van het mogelijke achter de schermen actief."

Voor het overige figureren er onder de kandidaten negen vrouwen, onder wie Sofie Terreur op de vierde plaats, Els Vercauteren op de zesde en Mariska Verlinden op plaats zeven. Opvallend is ook dat er maar liefst zes kandidaten onder de dertig jaar op de eerste tien plaatsen staan.