CVP-lijst Aartselaar ondergaat radicale vernieuwing

De CVP van Aartselaar trekt naar de verkiezingen met een volledig nieuwe ploeg. Alleen lijsttrekker Luc Eeckhout heeft als uittredend gemeenteraadslid enige ervaring. Het jonge team wil van zijn onervarenheid evenwel een troef maken. Verkeersveiligheid, een ruimte voor fuiven, een beter sociaal beleid en meer inspraak vormen de belangrijkste programmapunten.

Jef Wijckmans

BR>De CVP zit in Aartselaar al een tijdje in de hoek waar de klappen vallen. Ooit de grootste partij, zorgden interne twisten in het verleden voor verdeeldheid en verlies. Ook de voorbije legislatuur was het niet steeds koek en ei tussen de vier verkozenen. Alleen uittredend gemeenteraadslid Luc Eeckhout blijft over. Hij doet dienst als lijsttrekker.

Momenteel zijn 18 van de 23 namen op de lijst bekend. Naast Luc Eeckhout zijn ook de uittredende OCMW-raadsleden Michèle Guiette-De Vel en Jos Verschaeren opnieuw present. Tom Reyniers, die op de derde plaats staat, voert de vele jongeren op de lijst aan.

Loic De Cannière, een manager met politieke ervaring als kabinetschef in de Vlaamse regering, moet voor ruggensteun zorgen op de voorlaatste plaats. Rina Van de Weyer duwt de lijst. Zij werd zes jaar geleden verkozen, maar kon haar plaats niet innemen omdat ze familie is van Jef Van Hissenhoven, die destijds verkozene was voor de partij NAP.

Nu in het nieuws