Boomse Metaalwerken in handen van twee curatoren

AntwerpenDonderdag sprak de rechtbank van Koophandel een recordaantal van 38 faillissementen uit. Voor het merendeel ging het om 'lege dozen': bedrijfjes zonder werknemers, die al jaren zo dood waren dat er zelfs niemand meer was om de jaarrekening neer te leggen. Er was één uitzondering: de Boomse Metaalwerken.

Belga

BR>De nv Nieuwe Boomse Metaalwerken, afgekort BM, met zetel aan de Leo Bosschaertlaan in Hoboken, produceerde hef- en transporttoestellen. De laatste jaren gebeurde dat op de terreinen van het oude Cockerill. Toen in 1998 duidelijk werd dat het bedrijf voor onoverkomelijke problemen stond, hielden de laatste 55 werknemers het bedrijf wekenlang bezet, totdat de rechter een einde maakte aan die actie.

De verantwoordelijke die de boeken kwam neerleggen, vermeldde op het inlichtingenblad een actief van 55 miljoen en een passief van 25 miljoen. Op het eerste gezicht is BM dus een florissant bedrijf, maar dan wel een met enkel schuldvorderingen op het actief. Bovendien had BM allang geen arbeiders meer in dienst. En van de elf bedienden zijn er, nog steeds volgens het inlichtingenbulletin, acht langdurig ziek.

De rechtbank stelde twee curatoren aan: de meesters Edward De Bie en Marc Van Passel.