Sanering radioactieve sites Union Minière start in 2005

OlenNa veertig jaar onderzoek hangt voor het eerst een datum op de sanering van de Olense radioactieve sites. Als alles naar wens verloopt, start de bouw van een opslagbunker voor het radioactief afval in 2005. Daarna kan de sanering van de Bankloop en het D1-stort starten.

Bart Timperman

BR>Na het bezoek van staatssecretaris Olivier Deleuze (Ecolo) in het voorjaar groeide de hoop dat er een oplossing zou komen voor de problemen met de radioactieve sites in Olen. De nationale begeleidingscommissie, waarin alle betrokken partijen overleg plegen, stelde woensdag voor het eerst een timing op.

Het Nationaal Instituut voor Radioactieve Stoffen (Niras) heeft nog drie tot vier jaar nodig om voor de definitieve opslag van het radioactief afval een oplossing uit te dokteren. De mensen van Niras bestuderen intussen ook de sanering van de Bankloop en sleutelen aan de toekomst van de verontreinigde landbouwgronden.

D1-stort

Union Minière onderhandelt met Niras over de begeleiding bij de sanering van het D1-stort en de bouw van de opslagplaats. De prijsofferte van Niras moet Union Minière nog bereiken.

Tussen alle betrokkenen bestaat eensgezindheid over een definitieve berging op een stuk grond van Union Minière naast het IOK-stort. Het studiewerk dat Niras moet doen om tot de vergunningsaanvragen te komen, vergt minstens drie jaar omdat de oplossing die Niras uitdoktert, in principe vele eeuwen moet overbruggen.

Bankloop

De provincie, die samen met de gemeenten Geel en Olen eigenaar van het riviertje is, neemt het voortouw bij de sanering van de zwaar vervuilde Bankloop. Het provinciebestuur nam vorige maand al vier miljoen frank in de begroting op voor de studie en planning van de sanering van de Bankloop tot en met het aanbestedingsdossier.

Landbouwgronden

Uit een onderzoek van de landbouwgronden tussen de Roerdompstraat en de kleine Nete blijkt dat de vervuiling er niet van die aard is, dat de gronden moeten worden afgegraven. De studie wijst wel uit dat verder gebruik van de gronden voor landbouw niet te verantwoorden is.

"Daarmee komen we op het resultaat van de allereerste studies van veertig jaar geleden", zegt de Olense milieuschepen Ludo Verheyen (SP). "Ook toen werd aanbevolen om de gronden te bebossen. Dat zijn we nu ook van plan. De gronden die nu eigendom zijn van de Vlaamse Landmaatschappij, zouden worden overgedragen aan het Vlaams Gewest. De gemeente Olen moet daarvoor een gewestplanwijziging aanvragen, waardoor de gronden een nieuwe bestemming als natuurgebied krijgen. Zo'n gewestplanwijziging is ook nodig om de bergingsplaats te mogen bouwen. Wij willen daar zo snel mogelijk werk van maken."