Denert ordent Kruibeekse lijst alfabetisch

De lijst DENERT van burgemeester Antoine Denert stapt op 8 oktober met een alfabetische kandidatenlijst naar de kiezers. Alleen de lijsttrekker en lijstduwer vormen een uitzondering. Die plaatsen zijn respectievelijk voor Denert zelf en voor uittredend schepen Anny Cortebeeck.

Yves Vrebos

BR>De groep rond de flamboyante burgemeester zit met een probleem. "We hebben tien kandidaten te veel voor een lijst van 23 namen", legt Denert uit. "We betreuren dat er niets in huis kwam van het voorstel om één derde meer kandidaten dan het aantal te begeven mandaten op de lijst te mogen zetten."

Van de uittredende mandatarissen zijn er tien die opnieuw naar de gunst van de kiezers dingen. OCMW-voorzitter Alfons Claes komt niet meer op en gewezen schepen Kris Claessens overweegt hetzelfde. De lijst DENERT zal dan dertien nieuwe kandidaten tellen. Zij worden alfabetisch geklasseerd.

"Onze kandidaten vertegenwoordigen een breed ideologisch spectrum en komen uit sectoren als cultuur, sport, verzorging en onderwijs. Jongeren en vrouwen komen ruimschoots aan bod. Omdat alle kandidaten evenwaardig zijn, kiezen we voor een alfabetische rangschikking", zegt Denert.

Hij vormt daar samen met Anny Cortebeeck een uitzondering op. "De burgemeester was bereid om in de alfabetische lijst te stappen", verklaart kandidaat William Balliauw, nu nog voorzitter van de gezinsraad. "Binnen de groep wilden we dat niet. Zo geven we blijk van waardering voor het werk dat de burgemeester de jongste jaren voor de gemeente presteerde."

Naast Balliauw zijn er nog opvallende gezichten bij DENERT. Dat zijn Bart Criel, professor aan het Tropisch Instituut Antwerpen, en Tineke Brijs, kleuteronderwijzeres in een Antwerpse migrantenschool.