Computerbevraging ziet Vlaams Blok als winnaar

Grote winst voor het Vlaams Blok en een pandoering voor de SP. Dat zijn de opvallendste conclusies uit een - weliswaar beperkt - onderzoek naar het stemgedrag van de Antwerpenaar, uitgevoerd door het onderzoeksbureau

Chi Kwadraat

. VLD en Agalev stijgen lichtjes.

Wim Daeninck

BR>Het onderzoek van Chi Kwadraat gebeurde tussen 13 en 24 juni met het zogenaamde

touchscreen

-systeem, waarbij de respondenten, koptelefoon op het hoofd, via een computerscherm vragen moesten beantwoorden. Anoniem en discreet, wat volgens Chi Kwadraat tot een grotere bereidheid en betere resultaten leidt. De computer stond opgesteld in het winkelcentrum aan de Groenplaats in Antwerpen.

Om de stemintenties na te gaan werden 861 mensen van 16 jaar en ouder uit Groot-Antwerpen ondervraagd. Een beperkte steekproef dus, die eerder tendensen blootlegt dan harde cijfers voorschotelt.

Eerste vaststelling: bijna 80% van de ondervraagden weet al bijna zeker voor wie hij of zij op 8 oktober zal stemmen. 7,2% twijfelt nog (Agalev scoort als potentiële partij zeer goed bij die categorie) en 13,3% heeft nog geen flauw benul.

Tweede vaststelling: blijkbaar liepen er die dag heel wat groenen en weinig roden rond in het Shoppingcenter. 23,2 procent van alle mensen die hun keuze al hebben gemaakt, zal naar eigen zeggen op Agalev stemmen. Een verschuiving van +0,1%. Het Vlaams Blok maakt hier de grootste sprong: bij vorige verkiezingen stemde 27,9% van de ondervraagden op extreem-rechts, nu zou dat 31,5% zijn. Een verschuiving van +3,6%.

Grote verliezer is de SP (-2,2%), terwijl CVP (-0,9%), VU-ID (-0,3%) en VLD (+0,8%) min of meer ter plaatse trappelen.

De vraagstelling verliep wel dermate dat je niet kon opmaken of die

vorige verkiezingen

nu gemeenteraads- ('94) dan wel nationale verkiezingen waren.

De cijfers van het onderzoek van Chi Kwadraat zijn uiteraard niet te vergelijken met de enquête die

Gazet van Antwerpen

via Dimarso begin dit jaar liet uitvoeren bij 3.000 Antwerpenaars. Maar de algemene tendensen (winst voor VLD en Agalev, verlies voor SP en CVP) van vandaag, bleken ook uit onze bevraging. Maar van een spectaculaire winst voor het Vlaams Blok was toen nog geen sprake. De partij bleef steken op 27,7%.

Verhofstadt

In de marge van het onderzoek vroeg Chi Kwadraat de Antwerpenaars ook naar hun oordeel over deze en vorige regering. De ploeg van Guy Verhofstadt geniet de voorkeur van 34,6% van de ondervraagden, zijn voorganger Jean-Luc Dehaene krijgt maar 18,4% achter zijn naam. Slechts 10% vindt beide regeringsteams evenwaardig en maar liefst 37% heeft hierover geen mening.