Regering hoopt op 14.000 banen in sociale economie

"Ieder doet z'n eigen zin onder het goedkeurend oog van de federale overheid." Zo luidt de teneur van het akkoord over de sociale economie, dat gisteren door 6 excellenties (van maar liefst vijf verschillende regeringen) werd ondertekend.

Frank Jacobs

BR>Onder de noemer

sociale economie

vat men alle projecten samen die langdurig werklozen via opleiding en werkervaring rijp moeten maken voor de arbeidsmarkt. De federale overheid wil het aantal jobs in de sector verdubbelen naar 14.000. De deelgebieden hebben daar zo elk hun eigen methodes voor.

De federale overheid heeft dit jaar een kwart miljard veil voor de sociale economie. Volgend jaar wordt dat een half miljard. Dat geld wordt verdeeld over de deelgebieden. Zo krijgt Vlaanderen dit jaar 139 miljard. "Wij leggen daar nog eens hetzelfde bedrag bovenop, plus nog eens 30 miljoen," zegt Vlaams minister van Tewerkstelling Renaat Landuyt. Met dat geld gebeuren in Vlaanderen andere dingen dan in het zuiden des lands. Daar ligt de nadruk op de

oprichting

van zogenaamde invoegbedrijven. "Wij willen vooral binnen al bestaande, traditionele bedrijven afdelingen inbouwen die volgens de principes van de sociale economie functioneren, en op die manier de beoogde doelgroep 'meepakken' in het arbeidscircuit. Zo kunnen we bedrijven laten groeien dankzij de sociale economie, en niet enkel bedrijven laten

ontstaan

via sociale economie," zegt Landuyt.

De Waalse aanpak is anders: "Wij gaan voornamelijk sociale en milieugerichte proefprojecten ondersteunen, die zich richten op het gat in de markt dat niet gedekt wordt door de publieke of de privé-sector," zegt een medewerkster van Waals minister van Tewerkstelling Marie Arena.

"We volgen op dit moment drie proefprojecten, waarvan één in Henegouwen waarbij een dienst aan de derde leeftijd bestaat, die bejaarden helpt bij hun boodschappen, hun formulieren, enzovoorts."

"Onze cursisten vinden vrijwel allemaal werk"

De receptie na de ondertekening werd verzorgd door Idée53, erg toepasselijk, want zelf een Brussels

atelier de formation

.

"We hebben drie opleidingen: keuken, huishulp en informatica-burotica," zegt Patrick Stelandre, directeur van Idée53. "Elk jaar beginnen bijna 100 langdurig werklozen bij ons aan een leer-werkopleiding. Cursisten van de twee eerste opleidingen vinden vrijwel allemaal werk, de derde categorie dient voornamelijk als voorbereiding op verdere opleidingen."

Uiteraard primeert individuele begeleiding op winst maken: "We worden voor 80 % gesubsidieerd, de overige 20 % komt uit eigen opbrengsten. Maar er zijn ook

ateliers

of

entreprises de formation

die 50-50 draaien."