Antwerpen moedigt jong Vlaams talent aan

Ann Ghyssaert (22) uit Oostkamp, Cleo Cafmeyer (23) uit Berchem en Ann Deckers (22) uit Melsele zijn de laureaten 2000 van de Prijs voor Conservatie en Restauratie, een initiatief van de Compensatiekas voor Maatschappelijke Werken (Groep CMW). De laureaten zijn dinsdagmiddag gehuldigd op het Antwerpse Stadhuis.

Belga

BR>De prijs was dit jaar voorbehouden voor grafiek of diepdruk. Juryvoorzitter Gerard Gaudaen, eredirecteur van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen, sprak lovend over het werk van de zeven kandidaten. Hij noemde het 'kwalitatief van goed niveau' en 'artiestiek zeer verscheiden'. "Bij de ene was de originaliteit boeiend, bij de andere primeerde de uitvoering", aldus Gaudaen, die zegde dat de voorkeur unaniem was uitgegaan naar het werk van Ann Ghyssaert omdat zij een evenwicht voorstelde tussen de artistieke inspiratiebron en de technische realisatie. "Haar werk draagt de stempel van haar persoonlijke fysieke situatie", aldus de voorzitter van de jury. Zij heeft namelijk longproblemen gehad en met de radiografiën van haar longen en borstkas als vertrekpunt heeft ze grafische interpretaties gemaakt die niet enkele getuigen van originaliteit, maar ook van een degelijk vakmanschap."

Gaudaen loofde 'de beheerste etstechniek' van de laureate. "Haar composities in sterk zwart-wit met overgangen in grijswaarden accentueren de dramatische achtergrond van het gebeuren nog", aldus de juryvoorzitter.

Cleo Cafmeyer kreeg de prijs voor haar veelzijdig restauratietalent. "Practisch alle aspecten van het historisch meubel kan ze met gezag onder handen nemen. Bovendien heeft ze zich speciaal toegelegd op meubelen uit de 20ste eeuw die uit plakhout zijn vervaardigd en een andere aanpak vergen dan de klassieke uitvoeringen", aldus de tweede juryvoorzitter Jan Walgrave.

Elke CMW-prijs is goed voor een bedrag van 50.000 frank.

Een aanmoedigingsprijs (25.000 frank) is toegekend aan Ann Deckers uit Beveren. Zij heeft zich toegelegd op het restaureren van een tweekleuren-filmprocédé uit de vroege jaren dertig, een periode waarover tot nog toe maar weinig onderzoek is verricht.

Nu in het nieuws