Teveel cadmium in fanartikels ontdekt in Nederland

De Nederlandse milieu-inspectie heeft bij vier importeurs van fanproducten van EURO 2000 overtredingen op de toegestane hoeveelheid cadmium vastgesteld. Cadmium is een giftige stof die bij te hoge concentraties nierstoringen kan veroorzaken. De betrokken bedrijven krijgen een proces-verbaal.

ANP

BR>Een onbekend aantal van de betreffende artikels, uit het buitenland afkomstig, is in Nederland in omloop gekomen. De betrokken dienst, Inspectie Milieuhygiëne, weet niet om hoeveel producten het gaat. Het gerecht moet beoordelen of de vier bedrijven worden vervolgd.

Het lijkt praktisch niet meer mogelijk om de spullen nog uit de handel te halen. "Zeker omdat mensen de spullen na het EK waarschijnlijk zullen weggooien", aldus woordvoerder Joost Kehrer van het ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu. "Dan zal er vermoedelijk niet zo veel behoefte meer zijn aan dergelijke dingen".

Om welke producten het precies gaat, kan Kehrer niet zeggen. "Het zijn vooral wegwerpartikelen als vlaggetjes, petjes en aanstekers". Behalve in de artikelen zelf bleken ook twee verpakkingen niet te voldoen aan de cadmiumnorm.

De inspectie onderzocht bij veertien importeurs 55 fanartikelen. Bij vier daarvan constateerde zij een overschrijding van de norm. Cadmium is voor mensen schadelijk als het in voedsel zit. Via afval kan het metaal via zowel de lucht, de bodem als het water in de voedselketen terechtkomen.

Nu in het nieuws