Tractebel keert Kazachstan nu definitief de rug toe

Tractebel kan eindelijk weg uit Kazachstan. De nutsholding heeft een akoord bereikt met KazTransGas over de teruggave van 100 miljoen dollar. De investeringen in dat land werden enkele jaren terug nog aangekondigd als een heuse doorbraak van het concern op de Oost-Europese markten.

Marc Balduyck

BR>Toen ex-premier Dehaene samen met de toenmalige topman Philippe Bodson in 1998 naar Alma Ata, de hoofdstad van Kazachstan, vloog was dit zoveel als de feestelijke afronding van een groot Belgisch investeringsproject. De toegang tot Kazachstan werd voorgesteld als de doorbraak naar de indrukwekkende voorraden aardgas die Oost-Europa rijk is.

Het liep echter snel fout. Kazachstan is een doodarm land. De investeringen gaven niet onmiddellijk uitzicht op veel rendement. Toen de Belgen daarop hun prijzen voor elektriciteit en gas wilden verhogen, stootten ze herhaaldelijk op het onverbiddelijke njet van de lokale overheid.

In de rand van het verhaal zijn dan kennelijk een aantal minder leuke dingen gebeurd. In een poging om het dossier vlot te krijgen, engageerde Tractebel zogenaamde crisismanagers. Die zouden contact leggen met de overheid om knelpunten weg te werken. Of in het kader daarvan commissielonen betaald werden aan een aantal duistere figuren moet nog uitgemaakt worden in een gerechtelijk onderzoek. De pogingen van Tractebel om meer greep te krijgen op de problemen liepen echter hopeloos vast. Met alle gevolgen vandien.

Sluiten

In overleg met haar moedermaatschappij Suez Lyonnaise des Eaux besloot Tractebel daarop het dossier Kazachstan te sluiten. Er zou gezocht worden naar een uitweg. Die is er nu. KazTransGas, het lokale overheidsbedrijf, zal Tractebel 100 miljoen dollar betalen voor al zijn activa in Kazachstan, inclusief de participaties in het gasbedrijf Intergas Central Asia. 10 miljoen daarvan is al gestort. Een internationaal consortium van banken staat borg voor dat de resterende 90 miljoen.

Nu in het nieuws