Brepols is aan de beterhand

Het overlevingsplan van Brepols blijkt te werken. De omzet en de winst van de Kempense drukkerijgroep, die sinds vorig jaar in handen is van de familie de Cartier de Marchienne, gaan de goede richting uit.

Bruno Otten

BR>De werknemers van de Brepolsgroep beleefden deze week een primeur. Nog voor de aandeelhouders kregen ze inzage in de cijfers van het afgelopen boekjaar.

De resultaten zijn bemoedigend. De drukkerijroep, die uit drie poten bestaat en voor 50% mede-eigenaar van Carta Mundi is, bereikte een omzet van 4,8 miljard frank. Dat is 100 miljoen meer dan gepland. Het exploitatieresultaat bedroeg 214 miljoen frank, wat 74 miljoen beter is dan verwacht. De groep profiteerde sterk van de expansie van Carta Mundi.

Brepols maakte van de gelegenheid gebruik om enkele lijken uit de kast te halen en als uitzonderlijke kosten ten laste te nemen van het boekjaar. De operatie leidde uiteindelijk tot een negatief resultaat, maar zet de deur open voor een betere toekomst.

De resultaten en de toekomst zijn ook voor de drie dochterbedrijven bemoedigend. Brepols Graphic Industries (drukkerij en boekbinderij) specialiseert zich verder in de niches waarin het bedrijf sterk is en zoekt meer werk in de eigen omgeving. Brepols Graphic Products (agenda's en fotoalbums) wil na recente overnames verder orde op zaken stellen en een nieuwe, eenvoudiger lijn voorstellen. Brepols Publishers (uitgeverij) boerde afgelopen jaar zeer goed en groeide met 20%.

Na enkele moeilijke jaren acht de Brepolsgroep de tijd rijp om opnieuw selectiever te werk te gaan bij het aanvaarden van bestellingen en resoluut voor kwaliteit te kiezen.

Nu in het nieuws