Agalev wil Leuven laten bruisen

galev heeft in Leuven een ontwerpprogramma klaargestoomd voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hoewel Leuven volgens de groenen een mooie stad is, waar bovendien veel lovenswaardige initiatieven worden gerealiseerd, ontbreekt het een beetje aan "kwaliteit van het beleid".

BR>De leefomgeving moet groener, in alle betekenissen van het woord. In het voorlopige programma staan vijf stadsprojecten centraal: duurzaamheid, Leuven als solidaire stad, een levende lokale democratie, een stad op kindermaat en tot slot een stad die bruist van het leven.

De openbare ruimte moet worden 'heroverd' om de leefbaarheid van de stad te vergroten. "Dit is een open programma. We willen nog zoveel mogelijk meningen horen, vooraleer we het definitief vastleggen", laat Agalev nog weten.