Nieuwkomers staan vooraan

SchelleDe CVP van Schelle trekt naar de gemeenteraadsverkiezingen met een op zijn minst verrassende lijst. Achter lijsttrekker en huidig burgemeester Rob Mennes staan alle nieuwkomers in één blok vooraan op de lijst.

Bart Roggeman

BR>De uittredende mandatarissen, onder wie schepenen Luc Boen en Bert Van Bogaert, schuiven een bank achteruit. Die vernieuwende aanpak betekent een complete breuk met het verleden. De modellijst die het partijbestuur eerder al eenparig had aangenomen is door 70% van de leden goedgekeurd.

"De partij heeft in onderlinge verstandhouding en met eensgezindheid gekozen voor een haast revolutionaire aanpak. De uittredende mandatarissen schuiven op naar het tweede deel van de lijst om de nieuwkomers voluit de kans te geven zich te profileren", vertelt CVP-voorzitter Jean-Pierre Van den Neucker.

De lijst is onder te verdelen in vier blokken. Achter burgemeester Rob Mennes staan de nieuwkomers op de plaatsen van twee tot tien. Het derde blok staat met enkele gemeenteraads- en OCMW-raadsleden voor ervaring. De plaatsen 15 tot en met 19 zijn voor de uittredende mandatarissen.

Naast de eerder genoemde schepenen zijn dat ereburgemeester en raadslid Marcel Mees, OCMW-voorzitter Marie-Louise Holemans en Aline Ams, raadslid en voorzitter van de sociale bouwmaatschappij. Ouderen en jongeren zijn op de lijst vertegenwoordigd. De jongste kandidaat is 21 jaar, de oudste 74. Ook het ritsprincipe (afwisselend man-vrouw) is zoveel mogelijk toegepast.

Nu in het nieuws