Kippen willen alleen haantje de voorste

In de dierenwereld kiezen vrouwtjes bij voorkeur de beste vader van hun kroost. Daarbij gaan ze af op het uiterlijk en gedrag van de mogelijke partner. Maar in bij boorbeeld de pluimveewereld worden nogal wat hennen ongewild betreden door hanen.

Peter de Jaeger

BR>Hanen zijn nu eenmaal groter en sterker zijn dan de kip. De hennen hebben in dit geval een elegante oplossing. Ze werken het sperma van de hanen die ze niet willen acuut naar buiten. Dit is gebleken in een studie aan de universiteit van Sheffield.

Kippen hebben voordeel van copuleren met de meest dominante haan. Hanen die bovenaan de orde staan, zorgen beter voor voedsel, geven betere bescherming tegen mogelijke roofdieren en tegen andere hanen. Tevens zorgen ze voor meer jongen, die op hun beurt weer dominant zullen zijn.

Maar ook minder dominante mannetjes willen paren. Het paargedrag is in Sheffield van dichtbij gevolgd in een groep van dertien hanen en 21 hennen. Bij gewenste seks lokt de hen het mannetje door ineengedoken in gebukte houding op de grond te zitten. Bij ongewenste seks ontbreekt dit ritueel.

Het sperma van de haan met de laagste sociale status werd het minste geaccepteerd. Hoe hoger de plaats in de pikorde hoe minder vaak dat het zaad werd verstoten.