Planten kunnen metalen uit grond winnen

Planten kunnen worden gebruikt om metalen als kobalt, zink en nikkel te winnen. Zeer geschikt daarvoor is de boerenkers, een overblijvend onkruid dat wereldwijd voorkomt.

GPD

BR>Als de boerenkers - of een commercieel landbouwgewas als koolzaad, met ingebouwde boerenkersgenen - na de oogst wordt verbrand, blijven in de as waardevolle metalen achter. Die kunnen door 'biomijnwerkers' worden gewonnen. Opbrengst en kwaliteit zijn vergelijkbaar met ertsen die via klassieke mijnbouw uit de grond worden gehaald. Dit blijkt uit een studie aan de universiteit van Maryland.

Vroeger werd in Europa boerenkers al gebruikt om ertsen op te sporen. Bij positieve aanwijzingen werd dan begonnen met klassieke mijnbouw. Boerenkers haalt de metalen uit de grond via het wortelstelsel. Het 'opgeslurpte' metaal wordt bovengronds opgeslagen in de stengel en het blad, als bescherming tegen insecten en plantenziekten.

Dezelfde eigenschap bij wilgen wordt toegepast om bodemvervuiling met zware metalen als cadmium aan te pakken. De wilgen groeien snel en zijn bestand tegen gifstoffen. Achteraf dienen de bomen als biobrandstof.

Nu in het nieuws