Antwerpen voert strijd tegen "bloeddiamanten" op

De Antwerpse diamantairs willen niet langer met de vinger gewezen worden. In de afgelopen maanden werd de Scheldestad als wereldcentrum voor diamant al té gemakkelijk geassocieerd met zogenaamde

bloeddiamanten

. Dit zijn diamanten die verhandeld worden in Afrikaanse oorlogsgebieden. In de komende weken gaan de diamantairs een strikt controlesysteem uitbouwen over heel Afrika.

Marc Balduyck

BR>Ze voelen zich kennelijk verongelijkt. De Antwerpse diamantairs hebben in het opbod van gruwelverhalen als Sierra Leone, Liberia of Angola al herhaaldelijk hun onschuld uitgeschreeuwd. Maar ze worden niet gehoord. Afgevaardigd-bestuurder Peter Meeus van de Hoge Raad voor Diamant (HRD) besliste daarom voor het eerst een persconferentie bijeen te roepen

in Brussel

. Met succes. Vele tientallen journalisten van de internationale pers hoorden kennelijk voor het eerst het weerwerk van de Antwerpse diamantairs aan.

Meeus kon met enige trots het succes van het recent geïmplementeerde strategisch plan voor de Afrikaanse diamanthandel voorstellen. Sinds het voor het eerst toegepast werd in Angola is de handel er helemaal genormaliseerd. Met de steun van HRD-experten zijn in de hoofdstad Luanda

certificaten van origine

bij verhandelde stenen opgesteld. De legitimiteit ervan wordt in Antwerpen versterkt door de uitgifte van zogenaamde

certificaten van importbevestiging.

In een derde fase van het plan is in Luanda tevens een gecentraliseerd exportorgaan opgericht dat naar het model van het Antwerpse

Diamond Office

instaat voor de verzending van de diamanten.

Sierra Leone

De resultaten van het strategisch plan zijn in die mate aanwijsbaar dat nu ook in de hoofdstad van Sierra Leone, Freetown, een identiek systeem zal opgezet worden. Marc Van Boxstael van de HRD heeft daarover al vergaande besprekingen gevoerd. In juli worden ook contacten gelegd met Congo en Liberia. Later worden alle andere Afrikaanse landen, een voor een aangepakt.

"De markt reageert duidelijk op onze initiatieven", stelde Meeus. "Zo is de import van diamant uit Sierra Leone bijna volledig stilgevallen. Het bedraagt dit jaar nog hooguit 0,025% van onze totale import." De voorzitter van de Antwerpse diamantairs probeerde ook het hele opbod om de bloeddiamanten enigszins te relativeren. "Diamant uit zogenaamde probleemlanden dekt slechts 3,7% van onze totale handel", zei hij formeel. In Antwerpen passeerde in 1999 voor in totaal 23 miljard frank aan diamant, zo'n 920 miljard frank.