Dollar en speculatie jagen benzine richting 50 frank

Geween en tandengeknars. Dat tafereel valt vandaag her en der te bespeuren aan de tankstations. Wie zijn auto volgooit met loodvrije super met octaangetal 98, moet immers per liter 49,10 frank neertellen. Stap voor stap rukt de benzineprijs op naar de kaap van 50 frank. Daarvoor zijn drie schuldigen aan te wijzen: de dure dollar, speculatie én de olieproducerende landen.

Koen Lambrecht

BR>Bij de prijsvorming van olieproducten begint alles bij de prijs van de ruwe aardolie. Die staat momenteel weer boven de 30 dollar per vat, na enkele weken iets daaronder te hebben gezeten.

De verhoopte daling na de productieverhoging van de OPEC en enkele andere olieproducerende landen is dus uitgebleven. "Dat komt omdat er nu nauwelijks meer wordt opgepompt dan voordien werd overgeproduceerd", legt secretaris-generaal Gaëtan van de Werve van de Belgische Petoleum Federatie (BPF) uit. "De werkelijke meerproductie op de markt is minimaal."

Op de oliemarkten werd daarom ontgoocheld gereageerd. De verhoging van 12 juni wordt beschouwd als een maat voor niets en dat vertaalt zich in hogere prijzen. Wanneer die omgezet worden in euro, speelt de dure dollar nog eens mee.

Markten

Een derde schakel in de keten zijn de markten waar de (geraffineerde) olieproducten worden verhandeld. In Rotterdam werden de voorbije dagen voor benzine prijzen gehanteerd tussen 380 en 397 dollar per ton. Ter vergelijking: de gemiddelde prijs in de maand mei stond op 332 dollar.

Vanwaar die stijging? "De algemene vraag naar benzine ligt gewoon hoog", zegt van de Werve. "Dat is het

fysische

stuk van de markt. Daarnaast is er ook altijd een

financieel

stuk, zeg maar speculatie. Traders stellen vast dat de voorraden nog steeds laag zijn en kopen daarom voorraden aan." Op die manier

posities innemen

is iets wat overigens op alle grondstoffenmarkten wordt gedaan, van graan tot koper.

Getraumatiseerd

Aan een hoge vraag, speculatie of een dure dollar is moeilijk iets te doen. Maar waarom pompen de olieproducerende landen niet meer op?

Van de Werve: "Zij zijn gewoon getraumatiseerd. In 1997 hebben zij hun productie verhoogd. Zij deden dat net voor de ineenstorting van de economie in Azië, die een forse daling van de vraag voor gevolg had. De olieprijs daalde de daaropvolgende maanden tot minder dan 10 dollar."

"Dat willen de olieproducerende landen nooit meer meemaken. Daarom zijn zij zo voorzichtig en passen ze alleen minimale verhogingen toe, net te weinig voor de markt."

Verkoop dieselauto's stijgt

Tegenover de hogere benzineprijzen staat de gewone burger zo goed als machteloos. Hij kan alleen terugvechten met de wapens waarover hij beschikt. In België is dat: dieselen.

De 'verdieseling' van het Belgische wagenpark zet zit dan ook versneld door. Dat blijkt ook uit de inschrijvingen van nieuwe wagens. Het aandeel van dieselauto's in het totale aantal nieuwe wagens is sinds februari gestaag gestegen. Het stond dan op 52,7%. In mei was het aandeel geklommen tot 56,4%.

"Geen invloed"

De OPEC voert de olieproductie met 300.000 vaten per dag op,

als de markt daarom vraagt

. Dit heeft olieminister sjeik Saoed Nasser al-Sabah van Koeweit verklaard in de krant Arab Times.

"De olieprijs zal niet dalen als gevolg van de beslissing van de OPEC", voegde de minister er meteen aan toe. "Een verdere productieverhoging van 300.000 vaten per dag zal de prijs ook niet beïnvloeden".

Nu in het nieuws