Blauwe vlag op rode burcht is droom van VLD-Hoboken

Herman Wellens trekt in Hoboken de VLD-lijst voor de districtraadsverkiezingen. Deze nieuwe nummer één, die nog maar enkele maanden lid is van de huidige districtsraad, springt hiermee over de zetelende ondervoorzitter van de raad, Tom De Maeyer.

Hugo Wilri

BR>De VLD-afdeling van Hoboken kon als enig district haar kandidaten komen voorstellen op de slotmanifestatie van de VLD Groot Antwerpen. Ze hoopt in oktober op drie Hobokense verkozenen. De benjamin van de lijst is de negentienjarige studente Kris De Clerck (9). De oudste kandidaat is de 62-jarige lijsttrekker Herman Wellens, vader van de Hobokense VLD-voorzitter. Anne-Marie Langmans staat op de derde (strijd)plaats. In totaal komen er 7 vrouwen op de lijst voor. Ingrid Keersmaekers, die kabinetsmedewerker is van Europarlementslid Ward Beysen, is lijstduwer.

De Hobokense VLD vindt dat de middenstand in het zuiderdistrict stiefmoederlijk behandeld werd, zeker met de aanslepende problematiek rond de heraanleg van de Kioskplaats.

De blauwe partij wil haar pijlen vooral richten op de SP. "De rode vlag op de rode burcht moet neergehaald worden en vervangen door de blauwe vlag", zegt lijsttrekker Wellens, die de SP favoritisme, cliëntelisme en stugheid verwijt.

Voorzitter Eric Wellens heeft dan weer heel wat vragen rond het cordon sanitair, "dat dikwijls gebruikt werd als een wapen om bestaande structuren te beschermen", en vindt "de anti-fascistische strijd soms te moralistisch."

Nu in het nieuws