Zelfs multinationals moeten zich gedragen

De ministers van de lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hebben dinsdagochtend op hun jaarvergadering in Parijs overeenstemming bereikt over gedragscodes voor multinationals. De

aanbevolen

gedragsregels hebben betrekking op milieu, mensenrechten, arbeidsrelaties, consumentenbescherming en bestrijding van corruptie.

ANP, Belga

BR>Reeds in 1976 waren gedragscodes opgesteld voor multinationale ondernemingen, maar die hadden sindsdien geen aanpassingen meer ondergaan. Werkgeversorganisaties, vakbonden en niet-gouvernementele organisaties (NGO's) werkten de voorbije jaren aan het opstellen van nieuwe gedragscodes mee.

De 29 OESO-lidstaten gaan de nieuwe gedragscodes

niet

omzetten in wetgeving, maar als aanbeveling aan bedrijven voorstellen. In België zal het ministerie van Economische Zaken zich met de problematiek bezighouden.

Voor de overeenstemming van gedragscodes voor multinationals door de OESO-lidstaten waren onderhandelingen tot diep in de nacht nodig. Mexico lag dwars omdat het teveel invloed vreest van belangenverenigingen. Uiteindelijk gingen de Mexicanen overstag. Ook drie landen buiten de OESO - Brazilië, Argentinië en Chili - gaven hun goedkeuring aan de gedragscodes.

De Niet Gouvernementele Organisaties zijn niet helemaal tevreden over de uitkomst. Ze hadden liever gezien dat de codes bindend zouden zijn voor het bedrijfsleven. Bovendien hebben multinationals vaak zelf al gedragscodes opgesteld.

Nu in het nieuws