Tankvaarders houden stok achter de deur

Print
De tankvaarders die Belgische brandstofdepots bevoorraden, zijn weer aan de slag, maar blijven op hun hoede. Het protocolakkoord dat op 20 juni uit de bus kwam, is nog lang niet door al hun klanten - oliemaatschappijen of brandstofhandelaars - ondertekend.
BR>"Sommige klanten hebben het al helemaal ondertekend, dus met terugwerkende kracht tot maart. Anderen willen de brandstofclausule slechts vanaf nu toepassen. Maar er zijn er ook een paar die dwarsliggen", zegt woordvoerder Karel Verberght van de Vereniging Belgische Reders der Binnen- en Rijnvaart (VBR).
In België zijn er naar schatting 20 tot 25 petroleummaatschappijen en brandstofhandelaars voor wie de binnenvaart producten vervoert. Bij de door havenschepen Delwaide geleide onderhandelingen over het protocolakkoord was enkel TotalFina aanwezig. Dat de Belgische Petroleum Federatie (BPF) er niet aan deelnam, noemt Verberght "een pure schande".
Volgens de binnenvaardersvereniging weigert de BPF bovendien in het conflict te bemiddelen, officieel omdat het hier om commerciële belangen van haar leden gaat. "Pure hypocrisie", vindt de VBR. "Zij komt namelijk wel tussenbeide om in naam van haar leden bij de federale overheid aan te kloppen voor financiële steun om de vervuilde gronden te saneren waar voorheen oliedepots gevestigd waren."
Die saneringskosten worden doorberekend aan de pomp en komen volgens de VBR neer op zo'n 20 centiem per liter. Dat is heel wat meer dan de extra brandstoftoeslag die de tankvaarders hebben weten te bedingen. Die zou voor de consument neerkomen op een meerprijs van 0,004 frank. Minder dan een halve centiem dus.
Volgens secretaris-generaal Gaëton van de Werve van de BPF worden hier zaken vergeleken die niet te vergelijken zijn. "Bij de sanering van vervuilde gronden gaat het niet om contractuele afspraken of de levering van diensten, maar wel om een actie ten voordele van het leefmilieu die bovendien werd opgezet onder impuls van de overheid." Bovendien zou de operatie de consument niet 20 centiem, maar slechts 10 centiem per liter kosten.
Het crisiscomité van de tankvaarders gaat op 30 juni een inventaris opmaken van alle ondertekenaars. Die lijst wordt op 3 juli voorgelegd op de vergadering van de Commissie Tankvaart, waarin de overheid en de sector elkaar ontmoeten. Als te veel brandstofhandelaars en oliemaatschappijen tegen dan het akkoord niet ondertekend hebben, zijn nieuwe acties niet uit te sluiten. "De tankvaarders houden de stok achter de deur", zegt Verberght.

.

Nu in het nieuws