Bijzondere ordedienst en commandopost in Gent opgeheven

Print
Nu België, Turkije en Engeland uit Euro 2000 verdwenen zijn en er bij de laatste wedstrijden weinig of geen onregelmatigheden werden gesignaleerd, worden de bijzondere ordedienst en de commandopost Euro 2000 in Gent opgeheven. Hierdoor kan het politiepersoneel toch nog enkele dagen vakantie meepikken voor de Gentse Feesten beginnen.
BR>Voor de start van Euro 2000 werd Gent tot een algemen staat van paraatheid gebracht. Alle verloven van de politieagenten werden ingetrokken, de matchen van België, Turkije en de match Engeland-Duitsland werden als risicomatchen aangestipt. De Gentse binnenstad werd met een gesloten circuit en een 20-tal camera's in de gaten gehouden en er werd een Euro 2000-commandopost opgericht in de Belfortstraat.
Het geld en de mankracht die in deze bijzondere ordemaatregelen werd geïnvesteerd, zijn nu overbodig. "Na afloop van de wedstrijden werden geen of weinig vierende supporters aangetroffen in Gent, er zijn ook geen supportersgroepen afgezakt naar Gent en na de wedstrijden werden zelden of nooit dronken supporters aangetroffen", stelt de evaluatie.
De match die nog wordt gespeeld in Brussel, heeft volgens het rapport ook geen bijzondere implicaties. Daarom besliste de politie om vanaf vandaag/maandag de bijzondere ordedienst en commandopost Euro 2000 op te heffen. Het informatiepunt Euro 2000 wordt verplaatst naar de Voetbalcel van de politie in de Ekkergemstraat.

.

Nu in het nieuws