Statuut van Schelde zaak van leven of dood voor Antwerpen

Print
Het Europees Instituut voor Zee- en Vervoerrecht van de Antwerpse universiteit organiseert tussen december 2000 en december 2001 zeven studiedagen over juridische knelpunten in het vervoers- en havenbedrijf. De studiedagen zijn niet alleen belangrijk voor juristen maar ook voor de bedrijfswereld en beleidskringen.
BR>Het Europees Instituut voor Zee- en Vervoerrecht werd in 1993 opgericht door de transportjuristen van Ufsia, UIA en Ruca. Het organiseerde al succesrijke internationale congressen over onder meer zeevervoer onder de Hamburg Rules en over het Europees zeerecht. Onder leiding van professor Marc Huybrechts werd in november 1999 een congres over zeeverzekeringen gehouden.
De nieuwe voorzitter, de Antwerpse professor Eric Van Hooydonk, zoekt aansluiting bij de transport-economische wereld, omdat de Antwerpse universiteit ook daarin erg sterk staat, en omdat diverse thema's het bedrijfsleven aanspreken. De studiedagen worden daarom georganiseerd samen met de Faculteit TEW (toegepaste economische wetenschappen) en met de internationale onderwijsinstelling ITMMA. Het Europees Instituut wil aantonen dat de Antwerpse universiteit hét centrum is voor transportgericht onderzoek en onderwijs, niet alleen economisch, maar ook juridisch.
De thema's van de studiedagen:

*Europese richtlijn over havendiensten


"Er bestaat grote rechtsonzekerheid in de havensector", zegt Eric Van Hooydonk. "Denk aan monopolies, joint ventures, tariefafspraken, overheidssteun bij investeringen. Niemand weet nog waar de grens ligt tussen wat mag en wat niet mag. Tegen het einde van dit jaar zou een Europese richtlijn duidelijkheid moeten brengen. De Europese Commissie zal de richtlijn komen toelichten samen met topspecialisten van Europees recht uit binnen- en buitenland."

*De Belgisch-Nederlandse verkeersverhoudingen en de Schelde


Het is een vervolg op de studiedag over de IJzeren Rijn van 27 oktober 1999. Die dag kreeg een enorme weerklank, vooral in Nederland. De nieuwe studiedag sluit aan bij de lancering van de lange-termijnvisie op de Schelde, begin 2001. De dag valt allicht midden het politiek debat over de Schelde-uitdieping, dat dan in alle hevigheid zal losbarsten. Er worden economische, historische en juridische aspecten behandeld.
Op het einde komen topambtenaren van beide landen hun visie geven over het integraal gemeenschappelijk beheer van de Schelde door Vlaanderen en Nederland. Een gezamenlijk beheer van de Schelde stond al vermeld in het Schelde-verdrag van 1925. Dat werd in extremis door de Nederlandse Eerste Kamer (Senaat) verworpen na een ultra-nationalistische campagne van Anton Mussert, leider van de Nederlandse Nationaal Socialistische Beweging. "Met de aangekondigde schaalvergroting in de containervaart wordt het statuut van de Schelde voor Antwerpen meer dan ooit een kwestie van leven of dood", zegt Van Hooydonk.

*Scheepsagenten, expediteurs, stouwers en naties


Van Hooydonk: "Het Instituut wil hiermee de eigen Vlaamse havenondernemingen ten dienste zijn. Dat geldt ook voor de aparte dag over milieuverontreiniging in zeeën en havens en voor de slotdag. Er bestaat een dringende vraag naar informatie en kritische analyse over zeg maar douaneschulden, havengebruiken, bestrijding van rampen en vervuiling, expeditieverzekeringen, havenontvangstinstallaties, havenarbeid (wet-Major), e-commerce, dedicated terminals, allerhande nieuwe ontwikkelingen in spoor- en luchtvervoer, enzovoort. De dagen zijn ook een ontmoetingsforum voor bedrijven, juristen en politici."

*Typische verschillen tussen Anglo-Amerikaans zeerecht en continentaal-Europees zeerecht


"Sinds 1885 wordt gewerkt aan de internationale eenmaking van het zeerecht. Dat was een Belgisch en Antwerps idee, gelanceerd op een internationaal congres tijdens de wereldtentoonstelling op het Antwerpse Zuid. Nu willen we eens nagaan welke echte verschillen er nog bestaan tussen de twee grote mondiale rechtsstelsels: het continentaal-Europese en het Anglo-Amerikaanse. We gaan op zoek naar typische begrippen en regels die aan de eenmaking van het zeerecht zijn ontsnapt. We hebben hiervoor enkele toonaangevende Engelse professoren kunnen strikken. Hun bijdragen zullen ook voor de Belgische rechtspraktijk leerzaam zijn, want onvermijdelijk komen ook onze advocaten in aanraking met Engels zeerecht", legt Van Hooydonk uit.
De sprekers op de Antwerpse zeerechtdagen zijn allen topspecialisten. Hun bijdragen worden gebundeld in zeven congresboeken. Er komt een speciale website. Het programmaboekje wordt uitgegeven in de vorm van een extra Lloyd Special. Daarin wordt een overzicht gegeven van alles wat de Antwerpse universiteit te bieden heeft op het vlak van transport. Voor de eerste maal zullen naast bedrijven ook advocatenkantoren kunnen adverteren, zoals dat al lang in het buitenland kan.
Info:prof. dr. E. Van Hooydonk (Ufsia en UIA), 03/238.67.14, fax 03/248.88.63, e-mail: eric.vanhooydo
//marins-www.uia.ac.be/marins/

.

Nu in het nieuws