Vlaams Blok: meer politie op straat, minder flattoezichters

Een duizendtal Vlaams-Blokleden en sympathisanten verzamelden zaterdag in het Alpheusdal in Berchem voor het verkiezingscongres

Een toekomst van Antwerpen

. Het verkiezingsprogramma dat en passant werd uitgedeeld was van lamentabele kwaliteit. Het Vlaams Blok werkte zes maanden aan het nieuwe verkiezingsprogramma en volgens gemeenteraadslid Wim Verreycken beschikt de partij nu ook over een programma met de nodige diepgang. De partij zette naast veiligheid en vreemdelingen ook beleidsintenties op papier rond welvaart, goed bestuur, mobiliteit en sociaal beleid. Toch nemen de thema's veiligheid en vreemdelingen ook hier een belangrijke rol in. Veiligheid moet volgens het Vlaams Blok onder de bevoegdheid van één schepen vallen, die onmiddellijk de nul-tolerantie in Antwerpen invoert.

Sacha Van Wiele

BR>Het politiekorps moet worden uitgebreid naar 2.400 agenten, dat zijn er 600 meer dan nu. Filip Dewinter weerlegt de berekening van de CVP dat deze maatregel jaarlijks 1,46 miljard frank zou kosten. Volgens hem is 1 miljard op 1 à 2 jaar realistischer. "De aanwerving is gespreid over de duur van de legislatuur", zegt Dewinter. "Bovendien willen we al de nepstatuten wegwerken en deze mensen opnemen binnen de politie. Wijktoezichter en flatwachters moeten worden teruggedrongen tot een minimum. Bovendien kan het worden gefinancierd met middelen uit het veiligheidscontract. Daarnaast willen we een uitgebreid camerabewakingssysteem in Antwerpen." Het Blok pleit voor een verlaging van de aanvullende personenbelasting van 8 naar 7%.

Daarnaast wil de partij een aantal belastingen afschaffen in het voordeel van de middenstand, zoals de belasting op vestiging voor middenstandsbedrijven, belasting op lichtreclame en een vermindering van de belasting op terrassen. Deze vermindering aan inkomsten voor de stad wil het Blok compenseren met een herziening van de Antwerpse schuldenberg en aanvullende belastingen op verloedering. Volgens Filip Dewinter moet Antwerpen het stedelijk onderwijs afstoten. De scholen moeten dan worden ondergebracht binnen het gemeenschaps- of het vrij onderwijs. In zijn toespraak viel Dewinter zwaar uit naar de coalitie. Daarbij schuwde hij het niet om enkele schepenen persoonlijk aan te vallen. Volgens hem zijn de verkiezingen van 8 oktober een strijd van het Vlaams Blok tegen de anderen, daarom de slogan

Ander en beter

.

Nu in het nieuws