Antwerpen: VLD-congres verloopt in kermis-sfeer

In een uitbundige sfeer heeft de VLD van Groot-Antwerpen vrijdagavond haar verkiezingscongres, die al vorige maand was ingezet, afgerond. Alleen de hoofdstukken ruimtelijke ordening en huisvesting moesten nog worden afgewerkt. Tevens werden de kandidaten voorgesteld en startte de campagne officieel. De slotzitting van het congres werd talrijk bijgewoond, al dient gezegd dat de barbecue allicht meer belangstelling trok dan de droge congresteksten. Een deel van de vergadering ging door de uitbundige kermissfeer compleet de mist in. De VLD is niettemin duidelijk als het om ruimtelijke ordening gaat. De partij stelt zonder omwegen dat de economie de belangrijkste functie is voor Antwerpen. In de stadskern moeten niet hinderlijke bedrijven mogelijk zijn, in de stadsrand moeten nieuwe bedrijventerrein kunnen of moeten hervestigingen mogelijk zijn. In een bijkomende resolutie vestigde schepen Ann Coolsaet de aandacht op het zogenaamde parkkwartet: Petroleum-Zuid, BM Titan, de Burchtse Weel en het Spoorwegemplacement Noord.

Roger Van Houtte

BR>Dit kwartet moet worden gevrijwaard om het te laten ontwikkelen tot groene maar ook bedrijvige longen van de stad. BM-Titan dient eerder voor KMO's, terwijl het groen sterker aan bod moet komen in het spoorwegemplacement. Voor de VLD moet het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan uiterlijk in 2003 worden gerealiseerd. De Antwerpse liberalen kiezen ook voor Antwerpen als woonstad. opmerkelijk is de eis om een bouwvergunning binnen de 75 dagen af te leveren. Nu duurt dat soms negen maanden. Het woonbeleid moet de politieke bevoegdheid worden van één schepen. Een centrale woonwinkel, waar de burger alles kan vernemen over wonen, is een andere eis. Opmerkelijk veel goedgekeurde amendementen en nieuwe resoluties kwamen van schepen Ann Coolsaet.

Antwerpse dossiers

De Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening, Economie en Media was de geschikte gastvedette. Minister Dirk Van Mechelen somde in zijn toespraak op wat de Vlaamse regering doet voor Antwerpen. Het lijstje was indrukwekkend: een nieuwe vergunning voor het Deurganckdok, de beslissing van 19 mei over een tweede getijdendok en de begrenzing van de haven; een zakenluchthaven voor Deurne met ondertunneling van de Krijgsbaan; de tweede spoortoegang met een keuze vooor de lage oplossing; de sluiting van de Kleine Ring die snel uitvoeringsplannen zal krijgen; ondertunnelingen op de Singel; een snelle renovatie van heel het Eilandje en de goedkeuring van de gewestplanherziening Antwerpen met daarin de site voor het nieuwe gerechtshof en voorlopig behoud van de industrie aan het Sportpaleis. Dirk Van Mechelen pakte de milieuverenigingen aan, die steeds opnieuw juridische procedures willen beginnen om het Deurganckdok in Doel te dwarsbomen. "Dat is tegen de wil van het Vlaams parlement en tegen de wil van de Doelenaars", zei de minister.

VLD-lijsten

Een week geleden werden de Antwerpse VLD-lijsten voor gemeente- en provincieraadsverkiezingen door de leden met een ruime meerderheid goedgekeurd.

Gemeenteraad

: 1. Leo Delwaide, 2. Ann Coolsaet, 3. Luc Bungeneers, 4. Dirk Grootjans, 5. Hans Coveliers, 6. Marleen Van Ouytsel, 7. Claude Marinover, 8. Rita Depestel, 9. Anne-Marie Langmans. 10de plaats is nog open, 11. Ken Van Nuffel, 12. Arthur Vandervee, 13. Jef Aertbeliën, 14. Jef Meylemans, 15. Josy De Witte, 16. Goedele De Sutter, 17. Odiel Van den Bergh, 18. Karl De Groodt, 19. Tom De Mayer , 20. Nicole Braem. Op de 'ronde' nummers staan nog opvallende kandidaten: 30. Christian De Stoop; 40. Bruno Schoenaerts; 50. Tyl Jonckheer. De duwers zijn: 53. Ludo Van Campenhout, 54. Antoinette Pecher en 55. Christian Leysen.

De

provincieraadslijst

wordt aangevoerd door uittredend gemeenteraadslid Corry Masson, voor Paul Frighem. Duwer is Roel Coveliers.

Nu in het nieuws