Agalev hoopt op zitje gemeenteraad in Dendermonde

Agalev maakte afgelopen weekeinde de eerste namen bekend van haar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen. De groene partij, die momenteel nog geen vertegenwoordiger telt in de gemeenteraad, mikt voluit op een eerste zetel. Gino Bertin zal de Agalev-lijst trekken, Graziella De Ros en Ria Blommaert voeren de opvolgers aan. Omdat de partij nog volop bezig is met de lijstvorming, wordt de rangorde van de overige kandidaten voorlopig nog geheim gehouden. Agalev trekt in oktober naar de kiezer onder het motto

Een groen, veilig en levendig Dendermonde

. Omdat de partij van oordeel is dat elke burger en elke deelgemeente inspraak moet krijgen in het beleid, pleit Agalev onder meer voor een onafhankelijke stadskrant, die de goede communicatie tussen burgers en bestuur moet bevorderen. Daarnaast hameren de groenen op klassieke thema's zoals veel groen in de stad, een doelmatige afvalverwerking en een strenge aanpak van het sluikstorten. De partij pleit ook voor de opmaak van een realistisch mobiliteitsplan voor de stad. Daarin moet veel aandacht gaan naar veilige fiets- en voetpaden.

Filip Michiels

BR>