Meerderheid vrouwen op lijst van groene partij Zoersel

Met 14 vrouwelijke en 13 mannelijke kandidaten stapt de Zoerselse Agalev-afdeling naar de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober. Milieuschepen Leo Cautereels neemt genoegen met de laatste plaats en fungeert bijgevolg als lijstduwer. Agalev-secretaris Robert Peeters moet de nieuwe sterke man worden.

Marc De Loecht

BR>"Als doctor in de natuurwetenschappen en licentiaat in de milieukunde, weet de 53-jarige Bob Peeters waarover hij het heeft", aldus de partijverantwoordelijken. "Hij is al 10 jaar secretaris van de milieugroep Hart van de Kempen en al 6 jaar politiek secretaris van Agalev-Zoersel."

Op de tweede plaats wordt Peeters gevolgd door Annemie Roovers. Roovers zetelt momenteel in de gemeenteraad en verdiende eveneens haar sporen als voorzitster van de verruimde gemeenteraadscommissie Vemina (Verkeer, Milieu en Natuur).

Walter Steel, die de derde plaats kreeg toegewezen, is evenmin een onbekende. Beroepshalve neemt hij een leidinggevende functie in een tehuis voor mensen met een mentale handicap voor zijn rekening. De voorbije 12 jaar engageerde hij zich zowel in enkele gemeenteraadscommissies als in Oxfam-wereldwinkels.

Of de ogenschijnlijke stap terug van schepen Leo Cautereels er daadwerkelijk komt, moet de kiezer bepalen. "Leo blijft de ideale lijstduwer", luidt het bij Agalev. "Hij staat bekend als actievoerder tegen onder meer de uitbreiding van de luchthaven van Malle-Zoersel en de bouw van een bezoekerscentrum tegenover het Boshuisje in Zoerselbos. Hij zorgde ook voor de uitbouw van een volwaardige gemeentelijke groenploeg en de realisatie van een innoverend afvalbeleid."