Arendonkse SP kiest voor minderheden op haar lijst

Provincieraadslid, huidig gemeenteraadslid en SP-kopstuk in Arendonk Wim Hendrickx is lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezing van oktober. De Arendonkse SP kiest voor een jonge en vernieuwde lijst.

Tom Meeuwssen

BR>Wim Hendrickx haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1994 1.030 voorkeurstemmen en bleek de populairste politicus in de gemeente. Om die reden viel ook deze keer de keuze op hem om de SP-lijst in de grensgemeente te trekken. Na hem volgen gemeenteraadsleden Tom Segers en Frieda Verstraelen. Op de vierde plaats prijkt Jean Seels, gevolgd door gemeenteraadslid Frans Lenders.

De Arendonkse SP-lijst bevat twaalf gemotiveerde nieuwkomers in het politieke landschap, negen van hen zijn jongeren.

Ook de minderheden komen aan bod op de lijst. Op de zesde plaats staat Sandy Mijnendonckx, een 21-jarige mindervalide die de belangen van de mindervaliden in Arendonk wil verdedigen. War Hulselmans vertegenwoordigt de senioren op de lijst.

Donald Buico is SP-kandidaat met de Italiaanse nationaliteit. Op deze manier wil de SP laten zien dat ook zij de stemgerechtigde Europese burgers een kans wil geven.

Programmapunten van de SP zijn onder meer het bannen van het zwaar verkeer uit het centrum, de inplanting van een fuifzaal, het installeren van buurthuizen en sociale en betaalbare bouwgronden.