Geldkaarten worden beter beschermd

De ministerraad heeft vrijdag een wetsontwerp goedgekeurd dat de bescherming van de comsument bij het gebruik van elektronische bank- en kredietkaarten verbetert. Zo moet de consument op geregelde tijdstippen informatie krijgen over de transacties die met de kaart gebeurden, welk bedrag waar en wanneer werd opgenomen, en wat de commissie en de kosten van elke transactie is. De uitgever moet het mogelijk maken dat de houder op elk ogenblik aangifte kan doen van diefstal of verlies van de kaart. Hij moet hem ook een identificatiemiddel verstrekken waarmee hij kan bewijzen dat hij aangifte gedaan heeft.

BR>De kaarthouder is aansprakelijk voor een maximumbedrag van 150 euro of 6.051 frank tot hij aangifte gedaan heeft van het verlies of de diefstal. Bij grove nalatigheid stijgt dat bedrag tot 750 euro of 30.255 frank, en bij fraude komt de bank of kredietinstelling helemaal niet tussenbeide.

Na de kennisgeving door de kaarthouder van verlies of diefstal is deze niet meer aansprakelijk voor de verliezen, behalve bij fraude.