Samenvoeging kantoren Generale en ASLK van start

De kantoren van de gewezen Generale Bank en ASLK, die nu samen door het leven gaan als de Fortis Bank, worden stilaan samengevoegd. Enkele weken geleden ging in Rijkevorsel het eerste fusiekantoor van start. Voor de zomer moeten er al 10 samengevoegde verkooppunten zijn en tegen het einde van het jaar 120.

Johan Van Geyte

BR>Het samenvoegen van de kantoren van de gewezen Generale Bank en de ASLK verloopt volgens het principe 2-in-1. Dat betekent dat de klanten in de fusiekantoren in de beginfase nog worden bediend met twee verschillende computersystemen, al naargelang hun oorsprong. Pas vanaf september volgend jaar schakelt de bank over naar een enig informaticagebeuren. Later kan niet want het moet klaar zijn voor de invoering van de eurobiljetten op 1 januari 2002.

"Belangrijk is alvast dat de test in Rijkevorsel uitwijst dat we nagenoeg geen klanten verliezen", zegt directievoorzitter Herman Verwilst.

Verwilst toont zich ook tevreden over de bekendheid die de nieuwe 'Fortis Bank' inmiddels heeft opgebouwd. "71% van de mensen associeert de naam al met de bank. Daarmee scoren we beter dan bijvoorbeeld Nike en KBC."

Intern heeft Fortis niettemin nog werk aan de winkel. Zo is er nog altijd geen akkoord met de vakbonden over de arbeidsregeling. "Positief is wel dat onze ondernemingsraad werkt. Eenvoudig was dat niet want de Generale Bank en de ASLK hadden elk een andere overlegstructuur en de vakbonden moesten het dus eerst onderling eens worden over de werkwijze bij de fusiebank en de verdeling van de mandaten."

Verwilst hoopt dat er nu tegen de zomer een akkoord is over onder meer de arbeidsduur bij de Fortis Bank. "We willen uiteindelijk komen tot zowat 36 uur per week", aldus Verwilst. Pas nadien wil hij overleggen over een sociaal plan. Tegen eind 2003 moeten zowat 5.000 tot 6.000 mensen de instelling verlaten. Gedwongen ontslagen vallen daarbij niet. Een deel van de vertrekkers wordt vervangen door mensen met een ander profiel.

Verwilst sluit overigens niet uit dat er nadien weer wijzigingen optreden in de organisatie van de Fortis Bank. "Tot waar we willen gaan en met welke snelheid kan ik vandaag niet zeggen. Maar iedereen moet zich bewust zijn van de evoluties in de financiële wereld."

Intussen gaat het Fortis financieel voor de wind. "De bank presteert goed in een goede markt. We halen dit jaar bijna zeker onze doelstellingen."

De fusiebank Fortis ging een jaar geleden juridisch van start in België door het samenvoegen van de Generale Bank en de ASLK. In Nederland gebeurde dat toen met de Generale Bank Nederland en de VSB Bank. Gisteren werd daar ook MeesPierson aan toegevoegd, al blijft de merknaam behouden.