Vitamine A voorkomt geen longkanker

Patiënten met longkanker of kanker in het hoofd/halsgebied hebben geen baat bij langdurig gebruik van vitamine A, het anti-oxidant N-acetylcysteïne of een combinatie van beide. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek waaraan onder meer het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis heeft meegewerkt.

Belga

BR>Uit laboratoriumonderzoek was bekend dat een stof als vitamine A het ontaarden van gewone cellen in kankercellen onderdrukt, vooral bij aanwezigheid van kankerverwekkende stoffen die in tabaksrook voorkomen. Het anti-oxidant N-acetylcysteïne bestrijdt bepaalde stoffen in tabaksrook.

In 1986 is een grote Europese studie gestart naar de werking van vitamine en anti-oxidant. Van juli 1988 tot juli 1994 zijn bijna 2600 patiënten onderzocht, die al waren behandeld voor kanker. Van hen had 60 procent hoofdhalskanker en 40 procent longkanker. Zij kregen twee jaar lang hoge doses van een van beide of beide stoffen, of geen behandeling. Vervolgens werd na 49 maanden gekeken hoeveel mensen uit iedere behandelgroep nog steeds kankervrij waren, bij hoeveel de kanker was teruggekeerd en hoeveel er een nieuwe tumor kregen.

Noch vitamine A, noch N-acetylcysteïne bleek een beschermend effect te hebben. De eerdere verwachtingen werden niet bevestigd, aldus de onderzoekers.

Aan het onderzoek werken 81 instituten in 15 Europese landen mee.