Gent blijft draaischijf roroverkeer op Zweden

Op een persconferentie in Gent hebben de Deense rederijgroep DFDS Tor Line A/S, Volvo Transport en het Gentse havenbedrijf GAB voorspeld dat het rorovrachtverkeer tussen Gent en Zweden de komende drie jaar sterk wordt aangezwengeld. De investeringen lopen in de drie miljard frank voor bijkomende schepen en de aanleg van grotere terminals. Tientallen nieuwe jobs worden geschapen voor dokwerkers. Een en ander heeft o.m. te maken met de recent aangekondigde uitbreiding van de Volvo-productie in Gent

Belga

BR>Alleen al in de autobranche verwachten de havenbeheerders enkele honderdduizenden auto's als bijkomende trafiek. Vanaf midden 2001 komt dat neer op een capaciteitsbezetting van ruim 85 procent en moet aan uitbreiding van de rorocapaciteit worden gedacht. Vanaf september 2000 worden in een eerste fase soepeler aankomsttijden ingevoerd, meldt Eric Nilsson, adjunct algemeen directeur van DFDS Tor Line A/S.

Volvo zal de komende jaren naar schatting rond de 45 pct van de totale Tor Line capaciteit voor zijn rekenening nemen. Dat vergt twee bijkomende schepen die wekelijk tot vier heen- en terugvaarten kunnen verzorgen. Ze zullen in dagshifts worden behandeld in het Gentse Mercatordok en dat levert een bijkomende tewerkstelling van enkele ploegen dokwerkers", aldus havenschepen Daniël Termont.

Volgens Guy De Moor, directeur van Volvo Transport wordt de huidige Volvo roroterminal in het Gentse Mercatordok te klein voor de voorziene capaciteitsuitbreiding voor EuroBridge en zijn onderhandelingen aan de gang voor het innemen van nog braakliggende terreinen noordelijk van de bestaande installaties.

Tot slot wijst havenschepen Termont op de cijfers die aantonen dat Gent andere havens zoals Antwerpen, Zeebrugge, zelfs Rotterdam klopt in de geschapen toegevoegde waarde per meter kades of per ton verscheepte lading; "Wij willen niet alleen een doorgeefluik zijn voor trailers of containers. Wij hebben liever lading waaraan tienduizenden mensen hier in de havenzone nog allerlei aanpassingen moeten gaan doen; heel wat lading van DFDS Tor Line bestaat uit auto-onderdelen die in de assemblage worden gebruikt", besluit Termont.

Nu in het nieuws