Aantal tankstations blijft verminderen

Het aantal tankstations in ons land is vorig jaar met 5,5% teruggelopen tot in totaal 4.787. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Belgische Petroleumfederatie. Maar vergeleken met de ons omringende landen blijft België over een zeer dicht netwerk van verkooppunten beschikken.

Dominiek Claes

BR>Het aantal tankstations blijft jaar na jaar teruglopen. Dat heeft enerzijds te maken met de fusie van een aantal petroleummaatschappijen (bijvoorbeeld Total en Fina), anderzijds ook met verminderde rendabiliteit van de tankstations, waardoor de maatschappijen tot uitdunnen van hun verkoopsnet verplicht worden.

Vorig jaar verdwenen nog eens 276 tankstations, of ruim 5% van het totaal. Toch blijft het gemiddelde debiet (verkoopvolume) per station een flink stuk beneden dat van de buurlanden liggen. Een Belgisch station haalt gemiddeld een debiet van 1.300 m3 per jaar, vergeleken met 2.425 m3 in Frankrijk of 3.100 m3 in Duitsland.

Naar aantal tankstations is de fusie tussen Total en (Petro)Fina tot TotalFina met 761 verkooppunten nu veruit de grootste van het land. Op enige afstand volgt Q8, dat na de overname van de Belgische Aral-stations opklimt tot de tweede plaats (559 stations). Shell staat op de derde plaats met 437 verkooppunten.

Diesel

Al die tankstations hebben vorig jaar 4,5% of 212.000 ton méér diesel aan de man/vrouw gebracht. Het is een trend die zich elk jaar opnieuw voordoet en heeft te maken met de toenemende 'verdieseling' van het Belgische wagenpark. Vergeleken met 1973 is het verbruik van diesel in ons land bijna verviervoudigd. De belangrijkste oorzaak volgens de petroleumfederatie is de merkelijk lagere taks op diesel (en daardoor lagere verkoopprijs) in vergelijking met benzines. De verkoop van huisbrandolie loopt daarentegen geleidelijk aan terug. De minderverkoop van vorig jaar is volgens de federatie evenwel te wijten aan de relatief zachte temperaturen.

Nu in het nieuws