Ranstse CVP heeft zijn verkiezingslijst klaar

De Ranstse CVP heeft de lijst klaar waarmee de partij naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober gaat. Opvallend is alvast dat de huidige CVP-schepenen en mandatarissen niet op de eerste plaatsen staan. In plaats daarvan verschijnen heel wat nieuwe namen.

Sylvain Liekens

BR>CVP-voorzitter Frans Marivoet beklemtoont dat die verschuiving niet betekent dat de partij niet tevreden zou zijn over het door de schepenen en raadsleden geleverde werk. "Ik ben als partijvoorzitter in de aflopende legislatuur nog maar zelden op het gemeentehuis geweeest en dat is een goed teken. Onze mensen, met op kop burgemeester Herman Ooms - die de fakkel heeft overgenomen van Mon Goossens - hebben uitstekend werk geleverd. Om dat nog eens in beeld te brengen hebben we nog maar net een brochure uitgegeven met alle ingrepen die in de vier deelgemeenten werden uitgevoerd."

De lijst wordt getrokken door burgemeester Herman Ooms en dan volgen er vier relatief nieuwe mensen, onder wie drie vrouwen. Met die nieuwe namen wil de CVP tonen dat ze werk willen maken van de vernieuwing. Een niet zo jonge nieuwkomer is Jozef Nees, die tot voor kort rijkswachtcommandant was in Ranst. Hij wil zich bezighouden met de politiehervormingen. Hij kreeg de elfde plaats op de lijst. Schepen Staf Peeters voert op plaats nummer veertien de groep aan van schepenen en huidige gemeenteraadsleden. De lijst wordt geduwd door schepen Tine Muyshondt die voor de provincie de plaats van lijstduwer heeft gekregen. Voorzitter Marievoet beseft dat de VLD wellicht de grootste concurrent wordt, maar beweert toch dat de CVP op de meerderheid mikt. De partij beschikt nu over negen zetels op zeventwintig en leverde sinds de fusie altijd de burgemeester.

Nu in het nieuws