Positieve balans na eerste week

De Belgische overheid is heel tevreden over de veiligheid tijdens EURO 2000. De autoriteiten hebben vrijdag een "zeer positieve balans" opgemaakt na zeven dagen competitie. Volgens hen toont het uitblijven van grote incidenten dat de politiediensten hun preventieve rol tenvolle vervuld hebben.

Belga

BR>Sinds het begin van het tornooi hebben de Belgische politiediensten 223 arrestaties uitgevoerd, 119 administratieve, 104 gerechtelijke. Het merendeel daarvan gebeurde in de vier speelsteden. "Dat is een zeer laag aantal, voor zo'n mega-evenement", zegde de verantwoordelijke Monique De Knop van de beleidscel EURO 2000 van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Van die 223 arrestaties hebben er 68 (of zo'n 30%) betrekking op zwarthandel in tickets. Daarbij werden 574 tickets in beslag genomen. De andere arrestaties gaan over gauwdiefstallen, vandalisme, verstoring van de openbare orde, openbare dronkenschap, smaad aan agenten en geweldplegingen. De feiten kunnen niet toegeschreven worden aan één bepaalde nationale of andere groepering, zeggen de autoriteiten.

Op één Fransman die het stadion was binnengekomen zonder geldig ticket, werd onmiddellijk de speciale voetbalwet toegepast: hij kreeg een stadionverbod voor een termijn van twee weken.

Zes personen hebben reeds bevel gekregen om het land te verlaten omdat ze geen geldige papieren bijhadden of omdat ze de openbare orde hadden verstoord (hooliganisme, geweldpleging of zwarthandel). Daarnaast werden 32 personen van vijf verschillende nationaliteiten om gelijkaardige redenen onmiddellijk door de ordediensten aan de grens gezet. 14 personen uit drie verschillende landen werden gerepatrieerd bij gebrek aan geldige papieren of omwille van ordeverstoring (onwettige wapendracht, zwarthandel in tickets en hooliganisme).

Medische tussenkomsten beperkt

Gezien het rustig verloop van het voetbalkampioenschap, hebben ook de medische hulpdiensten nog maar weinig om handen gehad de afgelopen dagen. In zeven dagen waren er slechts 218 medische tussenkomsten die betrekking hadden op EURO 2000, zijnde slechts 0,87 pct van alle oproepen in die periode.

In de hospitalen werden 30 opnames genoteerd in verband met de EURO-wedstrijden, 0,25 pct van de opnames in diezelfde periode. 67 personen raakten gewond bij vechtpartijen in heel België sinds het begin van de competitie. 31 personen werden naar de spoedopnames gebracht voor dronkenschap.

Ook wat betreft mobiliteit liep alles gesmeerd. Op de snelwegen waren er geen noemenswaardige problemen en de NMBS heeft 17.000 supporters vervoerd.

Tijdens de twee wedstrijden in Brussel heeft de MIVB (de Brusselse openbare vervoersmaatschappij) 33.000 supporters vervoerd, 40 pct van de capaciteit van het Koning Boudewijnstadion. In Brugge heeft De Lijn 30.000 personen vervoerd. Voor de matchen in Charleroi en Luik samen heeft de TEC 24.500 personen vervoerd.

De vijf Belgische luchthavens hebben 70 chartervluchten met supporters ontvangen.

Nu in het nieuws