Desselse CVP heeft nog veel werk voor de boeg

De Desselse CVP stelt tegen begin juli haar verkiezingsprogramma op. "Wij willen bouwen aan een gemeente waar mensen graag wonen", zegt lijsttrekker Michel Meeus. Begin september moet de CVP-lijst ingevuld zijn.

Koen Daemen

BR>De Desselse CVP organiseerde einde mei haar verkiezingscongres. Ruim vijftig sympathisanten bespraken in drie werkgroepen thema's als landbouw, middenstand, sport en ontspanning, huisvesting van senioren, politiebeleid, verkeersveiligheid en het nucleaire afval. "Er werden veel goede ideeën geopperd", zegt Michel Meeus, die op 8 oktober de Desselse CVP-lijst aanvoert. "Maar er is nog veel werk aan de winkel. Wij streven naar een dorp waar het goed is om te wonen."

De CVP stapt in juli met haar programma naar de Desselse burgers. Enkele belangrijke accenten zijn al gelegd. "We werken een fietspadenplan uit", vertelt Michel Meeus. "De fiscale druk mag niet worden opgevoerd, maar het financiële plaatje moet kloppen. Daarom spreken we de hogere overheid aan voor subsidies en willen we voordeel halen uit de ontginning van wit zand en de berging van nucleair afval. Via het sportbeleid willen we een attractieve accommodatie bouwen die meer is dan een sporthal."

De Desselse CVP-lijst is nog niet compleet. "Onder de kandidaten bevinden zich enkele studenten die op dit moment de examens afwerken", aldus Meeus, die op de provincieraadslijst de tweede plaats bezet in de kantons Mol en Arendonk. "Het is de eerste keer dat een Desselse CVP'er die eer te beurt valt. Dit is een ideale positie om deftig werk te helpen maken van de realisatie van de doortocht van de Provinciebaan door Dessel-centrum."

Begin september moet de lijst afgewerkt zijn.

Nu in het nieuws