"Elke man kan vader worden"

"Nagenoeg elke man kan vader worden van zijn eigen kinderen, ook als hij zeer slecht sperma heeft. En die kinderen lopen niet méér risico op afwijkingen dan normaal." Dat zegt professor Paul Devroey van het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde van de VUB, op basis van een onderzoek bij zesduizend kinderen.

Jos Vranckx

BR>Onvruchtbaarheid bij koppels ligt in de helft van de gevallen aan de man. De klassieke methode van

in vitro fertilisatie

(IVF) faalt als de zaadcellen van slechte kwaliteit zijn of als de man er weinig of geen produceert.

Om de mannelijke onvruchtbaarheid aan te pakken ontwikkelden specialisten van de VUB in 1991 de ICSI-techniek. Daarbij wordt een geselecteerde spermacel in de eicel geïnjecteerd. Op die manier kon in 86% van de gevallen een zwangerschap tot stand worden gebracht na maximaal zes pogingen.

Maar in maart van dit jaar kreeg ICSI tegenwind na een artikel in een medisch vakblad, waarin werd gesteld dat de kinderen grotere kans maken op geboorteafwijkingen.

"Om tot een objectief beeld te komen heben we een lange termijn-onderzoek gedaan", aldus professor Devroey. "Zo'n drieduizend kinderen, tussen 1983 en 1999 geconcipieerd via de klassieke IVF, hebben we vergeleken met drieduizend ICSI-kinderen. Daaruit bleek dat 3,4% van deze laatsten psychomotorische afwijkingen vertonen, tegenover 3,8% bij IVF. Dit betekent dus dat ICSI-kinderen geen tragere mentale ontwikkeling hebben, noch een hoger risico op genetische misvormingen dan kinderen die na een 'natuurlijke' bevruchting ter wereld zijn gekomen."

Voor de Brusselse onderzoeker is de conclusie "dat elke man eigen kinderen kan hebben als hij dat wil, zonder dat hij zich bijzondere zorgen hoeft te maken over mogelijke gevolgen van de gebruikte bevruchtingsmethode".

Professor Devroey maakt wel enig voorbehoud voor mannen met extreem slecht sperma. Voor hen is een voorafgaand genetisch onderzoek nodig. "En natuurlijk blijft kwaliteitscontrole belangrijk en zijn verdere studies nodig om de evolutie op lange termijn op te volgen."

Nu in het nieuws