Bouw 'Big Brother'-huis stilgelegd

Omdat bouwheer VTM niet over de nodige vergunningen beschikt, heeft de gerechtelijke brigade van de politie van Vilvoorde vrijdag de bouw van het 'Big Brother'-huis formeel laten stilleggen. Er zijn foto's genomen en er werd proces-verbaal opgesteld. Intussen had VTM zelf al beslist de werken voorlopig niet verder te zetten.

T.G./J.V.

BR>Burgemeester Courtois (VLD) van Vilvoorde, die de bouwaanvraag donderdag heeft ondertekend en laten doorsturen naar de diensten van Stedenbouw, gaf vrijdagochtend opdracht om de werken stil te leggen. In feite viel er niks stil te leggen, want de directie van VTM had donderdagavond zelf reeds beslist de bouw voorlopig op te schorten.

Met de bouw van het 'Big Brother'-huis was dinsdag begonnen. Donderdag had SP-volksvertegenwoordiger Hans Bonte klacht ingediend omdat VTM zonder bouwvergunning aan het bouwen was. De commerciële zender had enkel een mondeling akkoord van de burgemeester, die verzekerde dat er geen enkel probleem was.

De administratie van Ruimtelijke Ordening, dienst Stedenbouw, heeft 25 dagen de tijd om het dossier te onderzoeken en goed te keuren, resp. het terug te sturen met een motivering waarom er geen bouwtoelating wordt gegeven. Zolang de aanvrager zijn vergunning niet in handen heeft, verbiedt de wet bouwwerken aan te vatten.

Decor

VTM-woordvoerder Mark Vanlombeek: "Omdat wij niemand willen provoceren, heeft onze directie donderdagavond, toen wij kennis kregen van de klacht, reeds beslist om de werken voorlopig stil te leggen. Wij begrijpen dat dit gevoelig ligt. Wij willen in geen geval de indruk wekken dat VTM boven de wet staat. Wij plegen overleg met alle betrokken diensten, maar het is ook onze nadrukkelijke wens dat het dossier zijn normale weg volgt."

"Aan de andere kant vragen we ons af dit geen overtrokken reactie is. Wat doen wij? Op onze eigen grond, op het VTM-terrein, trekken wij in feite alleen maar een decor op. Dat zogenaamde huis wordt niet meer of niet minder dan het decor van een tv-programma. Het is geen bouwwerk dat blijvend bewoond wordt of dat later zal verhuurd of verkocht worden. Nee, na afloop van 'Big Brother' verdwijnt het en zal niemand nog merken dat het er ooit heeft gestaan."

Wie heeft gebouwd of verbouwd, weet dat het een tijd kan duren voor de bouwvergunning in orde is. Het programma zou vanaf september worden uitgezonden. Komt de planning door deze rel in het gedrang?

Vanlombeek: "In principe niet. Als dit geen weken aansleept, is er geen probleem voor de start."

Nu in het nieuws