Turnhouts gemeenteraadslid levert partijkaart in

Gemeenteraadslid Jef Smets (SP) uit Turnhout levert zijn partijkaart in. Hij neemt ontslag uit de partij, nadat onenigheid is ontstaan over de samenstelling van de SP-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. De twee andere gemeenteraadsleden, Ludo Van der Veken en Karel Claessens, trekken zich terug van de SP-lijst.

Guy Van Nieuwenhuysen, Hans Otten

BR>De drie huidige gemeenteraadsleden Ludo Van der Veken, Karel Claessens en Jef Smets kwamen bij het opstellen van de SP-verkiezingslijst op onverkiesbare plaatsen terecht. De raadsleden vroegen een aanpassing van de modellijst, maar alleen Ludo Van der Veken kreeg daarop na weken onderhandelen een betere plaats, de vierde, aangeboden.

"Als ik die vierde plaats had gekregen, dan moesten de nummers vier, vijf en zes een stapje terugzetten", legt Van der Veken uit. "Dat kan alleen als die mensen daarmee akkoord gaan. Het gaat om drie jongeren, die nu de kans krijgen om zich politiek waar te maken. Het ligt voor de hand dat zij met die wijziging niet konden instemmen."

Van der Veken en Claessens trokken zich daarom terug van de SP-lijst. "Ik vind het jammer dat het na zes jaar zo moet aflopen. Het is altijd mijn bedoeling geweest om mee te werken aan het gemeentebeleid. Ik wilde nog heel wat meer doen, maar dat is nu geblokkeerd. Ik ga me nu eerst bezinnen om te zien op welke manier ik kan bezig blijven", aldus Van der Veken.

Jef Smets trekt zich niet alleen terug als kandidaat, maar zegt ook zijn SP-lidmaatschap op. "Ik voel me niet meer thuis in een partij waarin elke debatcultuur aan het verdwijnen is", zegt hij. Het is een aanval op kopman Jan Van Duppen, die zijn stempel op de lijst heeft gedrukt. De arts die zijn luxueuze villa in Beerse zou ruilen voor een appartementje in Turnhout plaatste zijn vrienden op de beste plaatsen. "In het spoor van dokter Van Duppen zijn jonge, beloftevolle mensen lid geworden van de Turnhoutse SP", geeft Jef Smets toe. "Hun dynamisme, aangevuld met de ervaring van oudere partijleden, heeft tot enkele succesvolle acties geleid. De kandidatenlijst had daarvan de weerspiegeling moeten zijn: ervaren gemeenteraadsleden afwisselen met nieuwe mensen. De beperkte commissie rond de lijsttrekker dacht daar anders over."

Het ontgoochelde gemeenteraadslid meent dat er onvoldoende gelegenheid werd geboden om over de ontwerplijst te praten. "De SP is en blijft nodig als politieke factor. De jongeren wens ik veel moed en doorzettingsvermogen in hun streven naar meer democratie in de partij."

Nu in het nieuws