Hasselts ziekenhuis start met filmloze radiologische beelden

De dienst medische beeldvorming van het Hasselts Virga Jesseziekenhuis start als eerste ziekenhuis in België met de commerciële toepassing van de digitale archivering en communicatie van medische beelden (Picture Archiving Communications System, afgekort PACS). Dit systeem houdt in dat men op de afdeling medische beeldvorming digitale beelden maakt, zowel RX-stralen, echografie, CT-scan als MR-scan, van het lichaam van de patiënt.

Belga

BR>Via een computersysteem kan men thans op de afdelingen zoals intensieve zorgen, spoedgevallen, inwendige ziekten en heelkunde, rechtstreeks en filmloos beelden oproepen en bekijken. De originele digitale beelden slaat men in het ziekenhuis op in een centrale server. De dokters kunnen op verschillende locaties in het ziekenhuis de beelden opvragen, en eventueel de grijswaarden aanpassen om bepaalde aspecten beter te onderzoeken. De beelden zijn niet alleen kwalitatief beter maar de tijdwinst en de besparing op zilververbruik zijn elementen die de overschakeling rechtvaardigen.

Het Virga Jesseziekenhuis koos voor het systeem van Agfa-België, marktleider in deze snelgroeiende tak van medische beeldvorming. Volgens Dr. Cleeren, hoofd van de medische beeldvorming van het ziekenhuis, zal het systeem voorlopig alleen op het "intranet" toegepast worden, m.a.w. enkel de eigen afdelingen van het ziekenhuis kunnen er gebruik van maken. In een later stadium, de termijn hangt ondermeer af van de evolutie van de beveiligingsmaatregelen van het internet, kan het systeem worden uitgebreid naar doorverwijzers of tussen ziekenhuizen onderling.

Volgens dokter Cleeren heeft het ziekenhuis dankzij het pilootprogramma van Agfa interessante condities gekregen, maar toch bedraagt het kostenplaatje tot op heden 25 à 30 miljoen. Dit weegt echter niet op tegen de besparingen van o.a. zilververbruik, dat alleen al voor het Hasselts ziekenhuis kan geraamd worden op 15 miljoen per jaar. Voor de patiënt heeft dit geen enkele financiële consequenties.

Nu in het nieuws