RUG helpt voedselproductie in derde wereld verbeteren

GentAan de Universiteit Gent vond dinsdag de academische opening plaats van het Instituut Planten Biotechnologie voor Ontwikkelingslanden (IPBO), een initiatief van de wereldvermaarde professor emeritus Marc Van Montagu. Het IPBO wil ontwikkelingslanden leren om tot een duurzame, hogere gewasopbrengst met een grotere voedingswaarde te komen.

Hans De Ruyck

BR>De wereldbevolking groeit explosief. Nu zijn we met ongeveer zes miljard. De verwachting is dat tegen 2050 zo'n negen miljard mensen op deze aardkloot rondlopen. Een enorme voedselcrisis met uit de pan swingende prijzen en sociale chaos dreigen het gevolg te zijn. Een rampenscenario dat je slechts kan vermijden als je in de ontwikkelingslanden zelf, waar de bevolking het sterkst aangroeit, de landbouwproductiviteit drastisch optrekt en de kwaliteit verbetert.

Aan die structurele aanpak wil het IPBO meewerken. Het instituut heeft grosso modo twee taken. Een eerste is eigen onderzoek, dat voornamelijk gericht is op landbouwproductiviteit en biodiversiteit. De eerste onderzoeksprojecten betreffen het verbeteren van bonen en rijst. Die twee gewassen vormen het voornaamste voedselbestand van honderden miljoenen, maar de agro-industrie toont er weinig belangstelling voor. Het komt erop aan een hogere oogst per hectare te realiseren, de gewassen beter tegen ziekten en virussen te beschermen en nieuwe varianten met een hogere voedingswaarde te ontwikkelen, zoals rijst die meer vitamine A bevat.

Een tweede taak van het IPBO is om een kennisoverdracht naar de ontwikkelingslanden op gang te brengen, zodat die op lange termijn - letterlijk en figuurlijk - hun eigen boontjes kunnen doppen. Die transfer van kennis en technologie wil het IPBO bevorderen door training en samenwerkingsprojecten.

Het IPBO denkt aan de oprichting van een stichting om hiervoor de nodige fondsen bij elkaar te krijgen. Het instituut is gehuisvest binnen de vakgroep Moleculaire Genetica van de RUG en start met zeven wetenschappelijke medewerkers. De dagelijkse leiding berust bij prof. Dominique Van Der Straeten. Marc Van Montagu is voorzitter.

Nu in het nieuws