Eén web, één taal

Wie surft, spreekt maar beter een stevig mondje Engels. De taal van Shakespeare is op het wereldwijde web nog steeds de voertaal bij uitstek. Maar slechts een kwart van de wereldbevolking heeft Engels als moedertaal of spreekt de taal relatief vloeiend. Dat betekent dat voor driekwart van de wereldbevolking een pak informatie op het wereldwijde web verloren gaat. Het United Nations University Institute of Advanced Studies (UNU/IAS) in Tokio komt met de oplossing: een universele web-taal. Het idee is even simpel als geniaal: je ontwikkelt een soort computertaal die als

tussentaal

kan dienen bij de omzettting van de ene taal in de andere. Op die manier kan elke gebruiker zijn eigen moedertaal gebruiken om met de rest van de wereld te communiceren en zal hij al de informatie op het web ook in die moedertaal kunnen bekijken. De taal heeft al een naam: UNL oftewel Universal Networking Language.

BR>

Code

Hoe gaat alles in zijn werk? Simpel uitgelegd: je maakt een tekst in je moedertaal. Die wordt omgezet in UNL-code. Als iemand jouw tekst wil bekijken, wordt die van UNL terug omgezet, maar ditmaal in de taal van de gebruiker die jouw tekst wil bekijken. Een voorbeeld: een homepage die jij in het Nederlands maakt, wordt door Nederlandse

encodeer

-software omgezet in UNL. Die UNL kan door iedere computer die jouw website bezoekt,

gedecodeerd

worden in een andere taal. Bezoekt een Spanjaard jouw site, dan kan hij die in het Spaans lezen, heb je een Chinese bezoeker, leest hij jouw tekst in het Chinees. Om UNL goed te laten werken, heb je dus vooral goeie conversie-software nodig, programma's die de oorspronkelijke tekst goed omzetten in UNL en later terug in een andere taal. Omdat het project staat of valt met de kwaliteit van die taalmodules, werkt het UNU/IAS samen met internationale onderzoeksinstituten en universiteiten.

2006

Uiteraard bestaan vertaalmachines op het internet al langer dan vandaag. Het verschil met UNL is dat die machines zich meestal beperken tot enkele talen, de teksten meestal letterlijk overzetten en geen gebruik maken van de tussenstap die UNL is. UNL gaat een stap verder: het is de bedoeling om in 2006 alle talen van de 185 leden van de Verenigde Naties in de UNL te integreren. In een eerste stadium wordt gewerkt met 15 talen. Dat zijn de zes officiële talen van de Verenigde Naties - Arabisch, Chinees, Engels, Frans, Russisch en Spaans - en nog negen anderen, namelijk Duits, Hindi, Italiaans, Indonesisch, Japans, Lets, Mongools, Portugees en Thai. Met die moedertalen moet de nieuwe universele taal al zo'n 75 procent van de wereldbevolking kunnen bereiken. De laatste 25 procent moet nog tot 2006 geduld hebben. Momenteel is men klaar met de eerste taalmodules en is men druk op zoek naar enkele commerciële partners die interesse hebben om het project op het wereldwijde web te introduceren.

Een heleboel grote bedrijven - ondermeer Sun Microsystems en Compaq - hebben al verregaande interesse laten blijken. Logisch, want UNL zou grote internetbedrijven wel eens heel wat geld kunnen besparen. Waar grote namen als Amazon, eBay en Yahoo nu nog regionale sites opzetten, zouden ze met UNL kunnen kiezen voor één algemene site die toch door iedereen in de eigen moedertaal gelezen kan worden. Vaarwel Babelse spraakverwarring?

http://www.unl.ias.unu.edu

Nu in het nieuws