Edegem: Dissident en golfspelers gaan samen naar 8 oktober

Print
"Ongezien sterk en evenwichtig." Zo noemt lijsttrekker en huidig fractieleider Kristien Bossuyt-Tack de lijst van de Edegemse VLD voor de komende verkiezingen. Opvallend is de aanwezigheid van Paul Godon en een aantal andere golfspelers. Dat Kristien Bossuyt de lijst zou trekken, was al langer geweten. Op de tweede en derde plaats staan Peter Verstraelen en Ann Cools, die nu ook in de gemeenteraad zetelen. De vierde mandataris, Brigitte Dourcy-Belle-Rose verhuist naar de provincieraadslijst. Op nummer vier staat Walter Van Mechelen, voorzitter van voetbal- en tennisclub Ik Dien, die ook golf speelt. Hij is de eerste vernieuwer. Na hem komt senior Gustaaf Van Haesendonck, die al militeerde bij de PVV. Jos Berghmans pas op zes.
BR>Hij zetelt momenteel als onafhankelijke, maar ging daarvoor als CVP'er door het leven. Bij zijn overstap was hem een verkiesbare plaats beloofd. "Met de halvering van de lijststem, is de plaats niet meer zo belangrijk", relativeert Bossuyt. Anita Lardenoit staat op zeven, is nieuw én speelt golf, net als Paul Godon op acht. Godon is de woordvoerder van het comité dat zich verzet tegen de komst van het ontmoetingscentrum in Buizegem. Ook nummer negen komt uit de protestsfeer: Carlo Schots jr, die samen met zijn vader actief was in het verzet tegen het BPA-Mussenburg.
Volgens Bossuyt is de lijst heel evenwichtig: "Alle leeftijden, alle geslachten, alle generaties, alle gezinsformules zijn vertegenwoordigd." Er staan een zestal studenten op de lijst, de oudste kandidaat zal op 8 oktober 70 zijn geworden. Er zijn vijf juristen (in spe).
Bossuyt wijst graag op de "sterke staart" van de lijst, waar het evenwicht wordt aangehouden: een vrouw, Helga Leibnitz, voormalig uitbaatster van Taverne Oud Edegem op 25, jurist Filip Van Elsen op 26 en een nieuwkomer op 27. Daar staat immobiliënmakelaar Marc Robberechts. "Onze vierde zetel was vorige keer uiterst nipt. Die willen we zeker behouden, maar we hopen natuurlijk op vijf", schetst Bossuyt de verwachtingen. "De CVP en VU zullen de ruggengraat van de coalitie blijven, maar waarschijnlijk moeten ze er een partij bijnemen." Volgens Bossuyt zou het een vergissing zijn om Agalev te nemen. Dus blijft alleen de VLD over.

.

Nu in het nieuws