Vilvoorde: De Winter stopt met politiek

Paul De Winter, gemeenteraadslid voor de CVP en voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Intervilvoordse, stopt met politiek. Er zijn belangrijker dingen die prioriteit vragen, zegt hij. De Winter was wel kandidaat op de ontwerplijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bij de Vilvoordse CVP maar heeft nu besloten om daarvan af te zien. "Ik kan geen balans meer vinden tussen mijn familieleven, mijn beroep en mijn vrije tijd. Ik heb een zoon van negen en wil niet meemaken dat hij plots vijftien wordt zonder dat ik veel aandacht aan hem schonk." De Winter werkt in de veeleisende informatica-sector en zegt nog nauwelijks te sporten of tijd te kunnen vrijmaken voor zijn familie. Zijn vrije tijd wordt voor het grootste deel opgeslorpt door de gemeentepolitiek. Paul De Winter werd in 1988 kandidaat voor de CVP op vraag van Jean-Luc Dehaene. Hij werd verkozen. In 1993 bezette hij het schepenambt van middenstand en leefmilieu. In 1994 werd hij opnieuw verkozen en werd fractieleider van de CVP en voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Intervilvoordse. "Ik doe nu gewoon mijn mandaten uit en dan stopt het", zegt hij.

BR>

Nu in het nieuws