Oppositiepartij Ploeg hoopt zetels te kunnen behouden in Sint-Gillis-Waas

Print
Meer visie voor de CVP. Daarvoor pleit de grootste oppositiepartij Ploeg in haar jongste verkiezingsprogramma. De ploeg hoopt het bij de gemeenteraadsverkiezingen even goed te doen als zes jaar geleden. Ploeg verwijt de CVP, die in Sint-Gillis-Waas de absolute meerderheid heeft, een opvallend gebrek aan visie inzake het gemeentebeleid. Ploeg-voorzitter en lijsttrekker Hugo Stuer zegt dat het gemeentebestuur ondoordacht omspringt met de jaarlijkse begroting. "In plaats van onze schulden af te bouwen, blijft de CVP investeringen doen. Het is niet te verwonderen dat Sint-Gillis-Waas één van de gemeenten met de zwaarste belastingdruk is. Daarom pleit Ploeg voor een belastingverlaging. De personenbelasting, die momenteel zes procent bedraagt, moet worden gehalveerd."
BR>De lijst waarmee De Ploeg op 8 oktober naar de kiezer stapt, is, op enkele details na, klaar. Tien nieuwe namen werden aangetrokken. Eén ouwe getrouwe haakt af: Arnold Vereecken die binnenkort op pensioen gaat. Ploeg rekent erop minstens evenveel zetels te behalen als in 1994. "Momenteel hebben we acht zetels en dat aantal willen we behouden. Voor de komende verkiezingen willen we volop onze ervaring uitspelen. ook het feit dat we over meer beleidsvisie dan de CVP-meerderheid beschikken, speelt in ons voordeel", aldus Stuer. Ook de CVP heeft niet stilgezeten tijdens de lente. Op zondag 18 juni legt het partijbestuur de ontwerp-verkiezingslijst aan de leden voor.
Ook bij de christen-democraten vinden we enkele neofieten terug, onder wie cultuurraadvoorzitter Steven De Beule uit Sint-Pauwels en Wilbert D'Hondt, geen onbekende bij de carnavalsvierders van Sint-Gillis-Waas. Oudgediende Roger Roggeman uit Sint-Pauwels houdt na vele dienstjaren de gemeentepolitiek voor bekeken. "Samen willen we ervoor zorgen dat we op z'n minst de absolute meerderheid kunnen behouden. Daarvoor hebben we zeker dertien zetels nodig. Als lijsttrekker fungeert zittend burgemeester Willy De Rudder", verduidelijkt CVP-voorzitter Peter Van de Putte.

.

Nu in het nieuws