Helft Vlamingen zuivert afvalwater

Vorig jaar werd in Vlaanderen een belangrijke kaap genomen op weg naar een schoner milieu. Voortaan wordt van één Vlaming op de twee - 51% om precies te zijn - het afvalwater gezuiverd. Dat is hoofdzakelijk de verdienste van Aquafin. Dit semi-overheidsbedrijf werd in 1990 opgericht om de afvalwaters van de Vlaamse burgers te zuiveren vooraleer ze in de natuur worden geloosd. Tien jaar geleden gebeurde dat van amper 29%, momenteel al van 51%. Dat percentage moet tegen 2005 naar 70%. Maand na maand worden meer zuiveringsstations en collectoren in gebruik worden genomen. "Onze waterzuiveringscapaciteit ligt eigenlijk al hoger, op 65 procent", zegt Aquafin-voorzitter Ivo Van Vaerenbergh.

BR>Het verschil tussen de 51% effectieve zuivering en de 65% mogelijke zuivering is vooral te wijten aan de gemeenten, waar de rioolstelsels te traag worden uitgebreid. Een opmerkelijk voorbeeld van

hoe het niet moet

is Zoersel. In die bosrijke, landelijke, maar toch niet bepaald arme gemeente is amper 30% van de inwoners op het rioolstelsel aangesloten. Zoersel is daarmee de negatieve uitschieter in Vlaanderen. Eind '99 werden 164

rioolwaterzuiveringsinstallaties

of RWZI's door Aquafin uitgebaat. In de loop van het jaar kwamen er tien nieuwe stations bij. Het ritme van één nieuwe RWZI per maand vertraagde daarmee lichtjes. Dat heeft o.m. te maken met de projectduur, die veel langer is geworden. Behalve RWZI's baat Aquafin ook 578 pompstations en 3.139 kilometer leidingen uit.

De komende jaren staan nog 21 projecten van nieuwe RWZI's op stapel. Van negen daarvan is de bouw gepland of al in uitvoering. De twaalf overige zitten geblokkeerd, vooral door problemen met gewestplanwijzigingen. Van de grote woonkernen in Vlaanderen wordt het afvalwater nu grotendeels gezuiverd of zal dat over enkele jaren het geval zijn. Nu zijn de kleinere, meer verspreide woongebieden aan de beurt. Voor die kernen met minder dat 2.000 inwoners worden KWZI's (kleinschalige waterzuiveringinstallaties) ingeplant. Die zijn in verhouding echter heel wat duurder dan de grote stations.

Nu in het nieuws