Overvloedige regen treft West-Vlaamse landbouw

Macro-economisch valt de schade die de overvloedige regenval tijdens de maand mei veroorzaakte nog mee, maar voor veel land- en tuinbouwers in de regio van Poperinge, Ieper en Diksmuide betekent het een ware ramp. Dat is maandag gebleken uit informatie van de suikerfabrieken, de loonwerkers, de agro-distributie en een aantal land- en tuinbouwers. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) in Ukkel becijferde dat de totale regenval in mei 2000 86,2 millimeter bedroeg. Dat is volgens de criteria van het instituut abnormaal hoog. Bovendien telde ons land vooral tijdens de tweede helft van de maand 20 onweersdagen. Gemiddeld ligt dat op 11,2. De overvloedige neerslag heeft een schadelijke invloed op de situatie in land- en tuinbouw. Vooral de regio rond Poperinge vormt een probleemgebied. Een honderdtal land- en tuinbouwers hebben tot op maandag nog vrijwel niets gezaaid of geplant.

Belga

BR>In West-Vlaanderen werden door de wateroverlast nog 1.100 hectaren suikerbieten niet ingezaaid. Nationaal zou dit cijfer op ruim 1.500 hectaren liggen. Op een totaal verwachte aardappeloppervlakte voor West- en Oost-Vlaanderen van 35.000 hectaren werden meer dan 3.000 hectaren nog niet uitgeplant. Op een geplande West-Vlaamse korrelmaïsoppervlakte van 8000 hectaren werd op circa 2000 hectaren niet uitgezaaid. Voor deze teelt is de zaaiperiode definitief voorbij. De verwachte oppervlakte van groenvoedergewassen was voor West- en Oost-Vlaanderen 70.000 hectaren. Daarvan werden voorlopig ongeveer 7.000 hectaren niet uitgezaaid. De opbrengst zal volgens insiders, indien deze week gezaaid wordt, minstens 40% lager liggen dan normaal. De verwachte oppervlakte extensieve groenten in open lucht tenslotte was voor West-Vlaanderen 15.000 hectaren, maar meer dan 1.500 hectaren ervan werd niet uitgeplant of uitgezaaid. De Boerenbond heeft maandag de gemeentebesturen opgeroepen om de speciale Commissies tot vaststelling van de schade aan teelten versneld te laten samenkomen.