Leven op platteland gezonder dan in stad

Uit de cijfers van het Nederlandse Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat leven op het platteland gezonder is dan in de stad. Dorpsbewoners roken en drinken duidelijker minder dan bewoners van de steden. Ze hebben ook minder langdurige ziekten en verwondingen. In grote steden ligt het ziekteverzuim gemiddeld tien procent hoger dan het landelijk gemiddelde. Volgens het CBS heeft dit alles te maken met de sociaal-economische status van de stadsbewoners. Werklozen, bijstandsontvangers en eenoudergezinnen leven vaak ongezonder dan 'normale' gezinnen op het platteland. Bewoners van de stad Utrecht drinken ruim dertig procent meer dan het landelijk gemiddelde. Het percentage rokers is in de steden meer dan tien procent hoger dan op het platteland. Stadsmensen maken ook vaker gebruik van de medische voorzieningen. Het bezoek aan de tandarts is bij stadsbewoners duidelijk minder. Volgens het CBS komt dit omdat zij niet ieder halfjaar op controle gaan.

BR>

Nu in het nieuws