Mannenzaad is dik in orde!

In de periode 1961-1993 is de vruchtbaarheid van Engelse paren niet afgenomen. Integendeel, onderzoek van Michael Joffe in

The Lancet

toont aan dat vrouwen in de loop van die periode minder tijd nodig hadden om zwanger te worden. In diverse onderzoeken, ook in Groot-Britannië, zijn de afgelopen jaren aanwijzingen gevonden voor een afname van de kwaliteit van het mannelijk zaad, mogelijk een gevolg van toxische stoffen (pseudohormonen) in het milieu. Een dergelijke teruggang zou terug te vinden moeten zijn in een verminderde vruchtbaarheid van paren. Als maat van die vruchtbaarheid nam Joffe de tijd die een paar bij onbeschermde geslachtsgemeenschap nodig had om een zwangerschap tot stand te brengen. In zijn onderzoek van gegevens van ruim 1.500 paren vond hij een duidelijke toename van de vruchtbaarheid.

BR>

Nu in het nieuws