CVP Hoogstraten spat uiteen

Print
De Hoogstraatse CVP-afdeling valt uit elkaar. Enkele belangrijke mandatarissen die binnen de partij de arbeidersbeweging ACW vertegenwoordigen, maakten aan de plaatselijke CVP-voorzitter bekend dat ze in oktober met een aparte lijst naar de verkiezingen trekken. Hoe de nieuwe lijst zal heten, is op dit moment nog niet duidelijk. Voorlopig wordt huidig schepen van Financiën Staf Peerlinck lijsttrekker. Ook het Meerlese raadslid Jos Van Bavel maakt de overstap naar de nieuwe lijst. Twee andere figuren die de voorbije jaren een belangrijke rol speelden in het partijbureau van de Hoogstraatse CVP, René Sprangers en Willy Barholomeeusen, kiezen eveneens voor de nieuwe partij. De ACW-militanten kunnen zich niet langer vinden in de manier van werken van de Hoogstraatse CVP-afdeling.
BR>Die onvrede bestaat al jaren binnen de Hoogstraatse arbeidersbeweging, maar bij de vorige verkiezingen werden de rangen uiteindelijk toch altijd op het nippertje gesloten. Deze keer lag een programma op tafel waar het ACW maanden aan had gesleuteld. Dat tien bladzijden dikke programma wordt nu de basis voor het programma van de nieuwe partij. Toch trekt de nieuwe lijst niet onder de ACW-vlag naar de verkiezingen. Bij een ultieme stemming bleek precies de helft van de zestien aanwezige ACW'ers toch nog altijd voor de CVP te opteren. De andere acht deden dat niet. Sommige van die acht bepleitten een kartellijst met een andere partij, anderen kozen voor een aparte lijst. Die laatste groep hakte de knoop door en dingt in oktober met een aparte lijst naar de gunst van de kiezer. Andere ACW'ers, onder meer ex-schepen Herman Verlinden, blijven bij de CVP.

Programma


"Het wordt een stap in het onbekende", zegt Staf Peerlinck. "Tot eind juni gaan we, op basis van het door het ACW opgestelde programma, met verscheidene mensen praten over een mogelijke plaats op de lijst. Het programma wordt echt de basis van onze partij. Ook over de naam moeten we tegen die tijd duidelijkheid hebben."
Indien nodig trekt de nieuwe partij met een onvolledige lijst naar de verkiezingen. Opmerkelijk is wel dat de afscheuring in een serene sfeer gebeurt. Geen van de betrokkenen bij de nieuwe lijst laat zich ertoe verleiden met modder naar de Hoogstraatse CVP-afdeling te gooien. Wel is het een publiek geheim dat het al jaren niet meer botert tussen het Hoogstraatse ACW en de vertegenwoordigers van de landbouw binnen de partij, op dit moment vooral de schepenen Jef Van Looy en Annie Desmedt. Jef Van Looy werd in de aanloop naar de vorige verkiezingen als compromisfiguur naar voor geschoven om de brokken binnen de partij te lijmen, maar hij kan die rol blijkbaar niet meer waarmaken.

.

Nu in het nieuws